www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Ippolita Collectief: Internet: De democratische Illusie
Nictoglobe on Sun, 8 Jan 2017 21:56:26 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Ippolita Collectief: Internet: De democratische Illusie (II.16)


Over de structuur / eigenaarschap dit fragement uit Grand Hotel Abbys

“Shortly after he had been twitterjacked, I asked Habermas if the internet and social media might function as a public sphere. He was sceptical. ‘The internet generates a centrifugal force’, he replied.
It releases an anarchic wave of highly fragmented circuits of communication that infrequently overlap. Of course, the spontaneous and egalitarian nature of unlimited communication can have subversive effects under authoritarian regimes. But the web itself does not produce any public spheres. Its structure is not suited to focusing the attention of a dispersed public of citizens who form opinions simultaneously on the same topics and contributions which have been scrutinised and filtered by experts.
Perhaps social networking websites might help create that solidarity? ‘As regards its impact on the public sphere, accelerated communication opens up entirely new possibilities for organising activities and for large-scale political mobilisations of widely dispersed addressees … However, they remain contingent on their relation to the real decision-making processes that take place outside the virtual space of electronically networked monads.’25”

Excerpt From: Jeffries, Stuart. “Grand Hotel Abyss: The Lives of the Frankfurt School.” Verso. iBooks. 
This material may be protected by copyright.

Sent from my eXtended BodY

> On 8 jan. 2017, at 18:41, Patrice Riemens <patrice {AT} xs4all.nl> wrote:
> 
> 
> Ippolita Collectief
> Internet: De Democratische Illusie.
> 
> Hoofdstuk II
> 
> 
> Electronische democratie of massale uitzonderingstoestand.
> 
> Zo langzamerhand heeft de techno-vervoering zich ook meester gemaakt van de 'analoge' burgers. Velen hebben gedacht dat zij in het digitale hèt antwoord gingen vinden op de cognitieve onvolmaaktheid van het mens-zijn. De digitale paidèia, oftewel ondericht 2.0 is die de tegenwoordige vorming van de 'netizens' voorstelt, is tot een structureel bepaalde situatie van massale uitzonderingstoestand verworden. Internet is een non-plaats waar rechten domweg verdampen [1].
> 
> Laten wij eens kijken naar de verontwaardigde buren die dagelijks online chatten op een platform dat eigendom is van om de welke 2.0 provider. Wij hebben eerder gezien dat voordat zij goed zich en wel kunnen melden bij hun digitale verzamelplaats er een hele weg over het net afgelegd wordt, en een hele verzameling publieke en private checkpoints worden gepasseerd, waarbij  menigerlei sporen achtergelaten worden. Eenmal bij de drempel van het favoriete platform aanbeland, moet men, alvorens het heiligdom te betreden waar men eindelijk zijn digitale burgerschap kan uitleven zal men eerst toestemming moeten vragen en zich identifieeren
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).