www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Castor & internet
Eveline Lubbers on Tue, 11 Mar 1997 10:07:17 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Castor & internet


NRC-Handelsblad gaf gister een samenvatting van wat
Der Spiegel schreef over verzet tegen Castor-transporten.
Naast de lesbische boerinnen en de Madonna fanclub tegen 
kerntransporten, deze interessante passage:

'Nieuw is de rol die Internet in het moderne actievoeren speelt. 
Blokkerende actievoerders en politiewoordvoerders blijken 
journalisten van uur tot uur met een stortvloed aan feiten en 
standpunten te belagen, en zij worden ondersteund door thuis gebleven 
sympathisanten. Kenmerkend voor deze laatste groep is volgens der 
Spiegel hun grote creativiteit: vormen demonstranten op straat een 
anonieme massa van gelijkgezinden, een 'demonstratie in cyberspace' 
is een uiting van individualtisten die, ondergehinderd door 
helikopters en waterkanonnen, een opvallende mening willen geven.'

eveline lubbers


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.v2.nl/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.