www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Internet Oostenrijk word afgesloten
Franz F.Feigl on Mon, 24 Mar 1997 18:19:47 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Internet Oostenrijk word afgesloten


Dinsdag de 25e maart 1997 tussen 16 en 18 uur
gaan bijna alle Oostenrijkse internetproviders hun verbinding met het net
verbreken.Ieder in- of uitgaand verkeer valt stil.

Waarom:
Donderdag, 20.3.1997, heeft de Oostenrijkse politie alle computers (ook die
zonder netverbinding)  van de Internetprovider ViP buiten werking gezet en
in beslag genomen.
Aanleiding voor deze aktie was een aanklacht bij de Duitse politie tegen
onbekend van maart 1996 (!). Mogelijkerwijse had een klant van de provider
toen in een nieuwsgroep materiaal gepost, dat volgens de wet onder
kinderpornographie valt.
De twee deskundigen die de inval van de politie moesten begeleiden
waren niet op de hoogte van de praktijk om berichten in nieuwsgroepen na
verloop van enkele dagen te wissen.


Oostenrijk heeft een wetgeving die niet voorziet in de technische
mogelijkheiden en eigenheiden van een kommunikatiemedium als het internet,
internetgebruikers en providers zijn aan  willekeur en inkompetentie
uitgelevert.

Om de konsequenties van de heersende rechtssituatie te verduidelijken,
gaat morgen het hele Oostenrijkse internet plat.http://www.internet.at - Ein Land geht offline

voor meer informatie
http://netbase.t0.or.at/dd/  -Digitale Demokratie - 6 Punkteplan

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.