www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: << Internetactiviteiten rond EUROSTOP en TOP VAN ONDEROP >>
Gerbrand Oudenaarden on Tue, 10 Jun 1997 02:04:18 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: << Internetactiviteiten rond EUROSTOP en TOP VAN ONDEROP >>


Tijdens de Eurotop van 12 - 17 juni 1997 in Amsterdam
vindt een groot aantal akties en alternatieve
aktiviteiten plaats.


W e b s i t e s

Voorafgaand aan deze gebeurtenissen zijn diverse
samenwerkingsverbanden gevormd om alles zoveel
mogelijk op elkaar af te stemmen. Ook in het veld van
de electronische media is een samenwerkingsverband
aktief om zoveel mogelijk nieuws en AV materiaal op
het internet beschikbaar te stellen en te kunnen
vinden. Deze samenwerking tussen Contrast.org en
Freeteam is 'eurostop' genoemd, en heeft een web site
op:

 	http://www.contrast.org/eurostop/

Dit is _het_ startpunt voor alternatieve informatie 
over activiteiten rond de eurotop.

Freeteam verzorgt daarnaast de website voor het
Platform voor een Ander Europa. Op deze website vind
je onder andere het programma van de alternatieve
conferentie: de 'Top van Onderop'.

	http://www.snore.org/different-europe/

Dagelijks zullen persberichten, actieverslagen, foto-
en video(!) reportages van de acties op de websites
verschijnen. 


M e d i a   C e n t r u m    e n    I n t e r n e t   C a f e

Tijdens de (s)top zal eurostop een media centrum en
een internet cafe bemensen in het vrouwenhuis op de
Nieuwe Herengracht 95. Hier is iedereen welkom met
nieuws en AV materiaal voor het net of om dit op te
vragen van het net.


M a i l i n g   L i s t

De media groep onderhoudt ook een open mailing list
waar iedereen zich op kan abonneren via de different
europe site, of door een mailtje te sturen naar: 	

	majordomo {AT} snore.org 

met in de body van de mail:	

	subscribe dif-eu name {AT} host.domain 

	(vervang name {AT} host.domain door je eigen e-mail
	adres)

Stuur al je actie-aankondigingen, persberichten en
artikelen over de top naar de lijst dif-eu {AT} snore.org
voor een optimale communicatie en verspreiding van
informatie.

De mediagroep is bereikbaar op het volgende
emailadres:

	eurostop {AT} contrast.org


Tot ziens in Amsterdam!

Gert van Velzen, Gerbrand Oudenaarden


| Gerbrand Oudenaarden New Media Productions
| Internet support for non-profit organisations
| tel. 030-2933460, fax: 030-2965729, mobile: 06-53151921
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.