www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Dit bedoelde ik, Netty
Dick Verdult on Mon, 16 Jun 1997 16:11:50 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Dit bedoelde ik, NettyNetty, vooral dat laatste stuk, over overdrijvingskunst...ik heb er mn
vingers bij afgelikt (zelfs zonder ze te wassen).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chemisch geluk.
De fijn-chemie van de overgangsrituelen.

Vanaf de geboorte via de puberteit, de midlife crisis tot aan de dood staan
we met een indrukwekkende machteloosheid tegenover de overgangen in ons
leven.

Niet alleen de geboorte maar ook de dood hebben wij ondergebracht in
ziekenhuizen en klinieken. Daarmee zijn deze passages werkelijk
ziekteverschijnselen geworden. De crisis van de middelbare leeftijd is
medisch afgeschaft of wordt als dat niet blijkt te werken, beschouwd als
een ziekte tussen de oren. Daartoe is er een groot scala aan
psycho-farmaceutica op de markt.

Tot nu toe werden pubers aan zichzelf overgelaten. Zij ontwikkelde daartoe
al eeuwen lang goed functionerende rituelen die in toom gehouden werden
door hun natuurlijke neiging om steeds weer met iets nieuws te willen
komen.

Sinds enige tijd echter kijkt de medisch farmaceutische wereld met grote
afgunst ($) naar de omzet van de synthetische chemische preparaten die door
de pubers bij hun rituelen gebruikt worden. Miljarden omzetten dreigen
immers verloren te gaan. Men is daarom sinds kort gestart met een
criminaliseringsoffensief tegen deze rituelen. Tegelijkertijd broedt men op
mogelijkheden om deze overgang te medicaliseren en wil men met behulp van
eigen fijn-chemische ontwikkelingen deze markt alsnog in handen krijgen.
Afnemende chemofobie berooft sowieso veel psychiaters in Amsterdam van
langdurige en aangename gesprekken met jonge, charmante, intelligente dames
die overgangs- en relatieproblemen hebben.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Mechanisch geluk.
Moeders masseren zichzelf

Masseren is afgeleid van het arabisch 'massa' wat aanraken betekend. Wij
verstaan onder masseren: 'met de hand kneden, wrijven en strijken om de
bloedsomloop te stimuleren'.

De behoefte aan massage is de laatste jaren exponentieel gegroeid door de
toename van de individualisering. En omdat ongeremde individualisering
leidt tot fragmentatie is er sprake van een enorme markt voor apparaten die
uitsluitend op bepaalde onderdelen van ons lichaam inwerken. Vanwege de
omvang van deze markt, is de distributie van dergelijke apparaten geheel in
handen gekomen van de Wehkamp's en de Blokker's.
Zo biedt Blokker voor moederdag een voetmassage apparaat van
negen-en-zestig gulden voor negen-en-vijftig gulden. En een Shiatsu
massage-apparaat eveneens van negen-en-zestig voor negen-en-vijftig gulden.
Aan deze prijszetting is werkelijk geen Freud te pas gekomen.
Het voetmassage apparaat werkt ontspannend voor uw vermoeide voeten. Via de
noppen wordt de vibratie overgebracht op uw voeten. Dit zorgt voor betere
doorbloeding. Het Shiatsu massage-apparaat vermindert de pijn in de rug,
schouders en buik. Het apparaat heeft krachtige drukpuntmassage met twee
instelbare massagerichtingen. Daarnaast biedt Blokker ter gelegenheid van
moederdag een handige crème/slagroom garneerspuit, die u met één hand kunt
bedienen van zeventien-vijf-en-negentig voor tien gulden en een Curver
naaidoos met klipvergrendeling en extra inzetbakje voor negen-en-twintig
vijf-en-negentig.

Het woord masseren kan ook betekenen: met een biljartkeu rechtstandig
stoten.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Elektronisch geluk.
De verleiding van de elektriciteit

Beweeglijke, gewreven stangen van verschillende stoffen trekken elkaar aan.
Stangen daarentegen van dezelfde stof stoten elkaar af. Maar altijd gaat
er een elektrische schok door een gezelschap wanneer er sprake is van
emotie.
Ook registreren wij, ter controle, de spanningen afkomstig van ons hart met
electrocardiografie en van onze hersenen met elektro-encefalografie. Zware
misdaden worden in sommige landen nog steeds bestraft met elektrocutie.
Het zal duidelijk zijn; geluk heeft alles te maken met elektriciteit.
Hetzij als kunstmatig teweeggebrachte schok in de hersenen, waarbij
gedurende korte tijd een laagfrequente elektrische wisselstroom van vrij
hoge spanning door de hersenen geleid wordt, hetzij als een elektronisch
brein, als elektronische muziek of als een elektronische rekenmachine
buiten onze hersenen. Want daar, in die hersenen, bevindt zich kennelijk de
zetel van het geluk. En alleen elektriciteit schijnt in staat om een
gunstig verloop van omstandigheden te kunnen creëren in een wereld van
bloot toeval.
Hoewel men nooit kan weten hoe zonder elektriciteit een klein gelukkig
toeval ons onverwachts kan komen begunstigen en wij best tevreden kunnen
zijn omdat er gemakkelijk iets veel onaangenamers had kunnen gebeuren zijn
er zelfs mensen die zo'n klein geluk als nietswaardig beschouwen en daarom
ondoordacht en roekeloos handelen en dan maar speculeren op de goede
afloop. Daarom kan een gevoel van bevrediging en behaaglijkheid maar beter
en vooral gemakkelijker opgewekt worden door middel van elektriciteit.
Het gebruik van elektriciteit is verstandiger dan zonder vast plan zomaar
ergens, je geluk te zoeken. Dit soort gelukzoekers of avonturiers, zijn
vaak van verdachte zeden en er alleen op uit fortuin of aanzien te
verwerven.
Hoe vaak al niet werd een jonge vrouw verleid door zo'n gelukzoeker?


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Plastic, natuurlijk goed, beter best?
Plastic is dubbel goed!

Alles wat wij onnatuurlijk vinden is natuurlijk van plastic. Plastic is
echter een kunststof die slechts gedurende een of andere produktiefase een
plastische eigenschap heeft. Plastisch heeft betrekking op het geven van
vorm, zoals in de beeldende kunsten, het verbeteren of wegnemen van een
gebrek in de lichaamsbouw zoals in de geneeskunst, en dat altijd zonder
breuk. Ons eindeloos metaforiseren heeft ons wat plastic betreft weer eens
op het verkeerde been gezet. Zo kan plastic metaforisch onecht,
onnatuurlijk of gekunsteld betekenen, bijvoorbeeld; met een plastic
glimlach iets vertellen, maar het kan ook levendig of aanschouwelijk
betekenen zoals in: met een glimlach iets plastisch vertellen.
Wat nu indien ik iets plastisch vertel met een plastieke glimlach?
Zo komt het nu dat alles wat wij onnatuurlijk noemen natuurlijk, in wezen,
welhaast vanzelfsprekend en uiteraard, zoals men vanzelf begrijpt, van
plastic is.
Terwijl kunststof juist voor velerlei doeleinden kan worden aangewend.
Zoals voor het verpakking van chemicaliën, het vervaardigen van goedkope
massage apparaten en niet te vergeten voor goede isolatie tegen een te
grote elektrische spanning of stroom.
Geluk en plastic hangen dan ook nauw samen. Nog nauwer dan kunst en geluk.
Daarom raad ik u aan voortaan in positieve zin over kunststoffen te spreken
en zoveel mogelijk natuur te plastificeren. Niet de natuur is indrukwekkend
goed. Natuur is een heimwee-woord voor nostalgen. De natuur is hard maar
onrechtvaardig. Geplastificeerde kunst echter is dubbel goed en zacht,
omdat plastikos, kneedbaar betekend en facere, maken.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Overdrijvingskunst.
Echte kunst kan zich vergissen, overdrijvingskunst is altijd bedrog.

Door onvoorwaardelijk trouw te blijven aan de idee dat mensen vrij en
gelukkig zouden moeten zijn, geraken wij aan de rand van het ravijn.
Weliswaar voorzien van alle luxe hulpmiddelen om het genot te vergroten,
maar tegelijkertijd lijkt het alsof wij hulpeloos toe moeten zien hoe alles
ten gronde gaat. Is er nu sprake van een vergissing of is er sprake van
bedrog?
Wij doen voortdurend onderzoek naar de oorzaak van ellende. We komen met de
meest fantastische oplossingen. Maar toch blijft de ellende aan ons knagen.
Het valt kennelijk niet mee om erachter te komen dat het denken zelf de
bron van alle kwaad is. Zo denken milieuliefhebbers bijvoorbeeld dat 'het
consumentisme' de bron van alle kwaad is en 'de natuur' daarentegen goed.
Dit terwijl het kijken naar een natuurfilm op video met een pilsje in de
hand minder schade berokkend aan de natuur dan het rondstruinen in
diezelfde natuur door de natuurliefhebbers. Op video kijken naar wat je in
de natuur hebt meegemaakt is dubbel verontreinigen. Dan is er sprake van
overdrijvingskunst. Dat is bijvoorbeeld ook het geval wanneer verliefde
stelletjes hun liefdesdaad op video vastleggen en daar vervolgens naar
kijken.

Iedere handeling die ons de indruk geeft dat wij controle over ons zelf en
onze omgeving hebben is een vorm van overdrijvingskunst en tot mislukken
gedoemd. Alleen nutteloze woorden en handelingen komen in de buurt van
idealen.
Ideale handelingen zijn intrinsiek succesvol maar nutteloos.
U was zojuist getuige van zo'n handeling. Zo'n handeling produceert gewone
kunst. Gewone kunst kan zich vergissen. Overdrijvingskunst is altijd
bedrog.


IBW / Oscar NuevoElectrico


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.