www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Correctie data Machine Aesthetics
V2_Organisatie - Marc Thelosen on Thu, 19 Jun 1997 10:20:16 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Correctie data Machine Aesthetics


*************************************************************************
  HIERONDER DE JUISTE DATA VOOR HET KOMENDE MACHINE AESTHETICS PROGRAMMA

************************ MACHINE AESTHETICS *****************************
Tentoonstelling  -  Wiretap 3.06  -   Workshop  -  Seminar voor studenten
********************* 27 juni t/m 13 juli 1997 **************************

V2_Organisatie presenteert een tentoonstelling en works-in-progress rond
het thema: Machine Aesthetics. Zal digitale technologie het mogelijk
maken dat de machine esthetisch gedrag ontwikkeld, kunst maakt en een
autonome agent wordt?

*************************************************************************
V2_Organisatie........Eendrachtsstraat 10........3012 XL........Rotterdam
tel: 31.(0)10.404.6427....fax: 31.(0)10.412.8562....e-mail: abroeck {AT} v2.nl
*************************************************************************
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.