www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: boze burgers gezocht
Eveline Lubbers on Tue, 24 Jun 1997 16:20:39 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: boze burgers gezocht


Buro Jansen & Janssen, het Autonoom Centrum en de arrestantengroep 
maken een Zwartboek over het politie-optreden tijdens de Eurotop.
De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat over deze kwestie.
Justitie misbruikte het Wetboek van Strafrecht en de politie pakte 
meer dan 600 mensen op voordat of zonder dat die iets hadden gedaan.
Is dit het tolerante Nederland, waar 'demonstreren mag' volgens 
burgemeester Patijn.

Zouden er nog andere Nederlandse intellectuelen, burgers en buitenlui 
zijn die zich drukmaken over wat er in Amsterdam is gebeurd?
Saskia Poldervaart is heel boos, en onder criminologen rommelt het 
ook. Wie volgt?

Eveline Lubbers

voor meer achtergrondinformatie over het politie-optreden:
buro Jansen & Janssen, respub {AT} xs4all.nl 020-6123202
Autonoom Centrum, ac {AT} xs4all.nl 020-6126172


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.