www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Lost & Found 4
Menno Grootveld on Tue, 10 Mar 1998 14:47:26 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Lost & Found 4


Op donderdag 12 maart a.s. om 20.30 uur gaan de deuren van het Theatrum
Anatomicum in de Waag weer open voor de vierde Lost & Found van dit
seizoen. Ook deze keer is er weer voor elk wat wils: een heuse modeshow
(heet van de naald!), een instructief filmpje over huisvlijt met fruit, een
aangrijpend document over de ontberingen van de bewoners van een Amsterdams
bejaardentehuis en een drietal korte 16mm-films uit de jaren '70 van een
bekend Nederlands kunstenaar. Kortom: komt dat zien! Het geheel wordt waar
nodig van gepaste muziek voorzien door onze twee vrouwelijke DJ's en de bar
is de hele avond open. Het programma start om 21.15 uur en is om ongeveer
23.30 uur afgelopen. In verband met het beperkte aantal plaatsen is het aan
te raden op tijd te komen. Als de zaal vol is, kom je er niet meer in.
De entree bedraagt fl 10,-. Plaats van handeling: Nieuwmarkt 4 (ingang
rechts naast het restaurant in het torentje).


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.