www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: aankondiging RMA - Rotterdam Media Agenda
Andreas Broeckmann on Wed, 18 Mar 1998 15:41:02 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: aankondiging RMA - Rotterdam Media Agenda


PERSBERICHT / UITNODIGING

Forum ROTTERDAM MEDIA AGENDA

donderdag, 26 maart, 15.00 - 18.30 uur.


De informatiemaatschappij en digitalisering van creatieve processen zijn
niet alleen globale fenomenen maar juist ook lokale verschijnselen die hun
eigen karakteristieke vorming en ontwikkeling in het artistieke en
culturele leven van Rotterdam kennen. Een hecht digitaal-cultureel overleg
of netwerk is wenselijk. De verscheidenheid van onderzoek, onderwijs,
artistieke productie en presentatie is echter op dit moment even groot als
de informatie en communicatie technologien divers zijn. Een profilering van
digitaal - cultureel Rotterdam op gebied van bijv. interdisciplinaire
samenwerkingsverbanden, het digitale publieke domein en ICT-infrastructuur
zou zowel het creatief-productieve alsook het beleidsproces moeten
versterken.

V2_Organisatie heeft het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een
gezamenlijke agenda op lokaal niveau. Dit initiatief omvat een onderzoek
naar praktijk en beleid op gebied van digitale media door Rotterdamse
kunst- en cultuurinstellingen en kunstenaarscollectieven (musea, onderwijs,
instituten en kunstenaars) en de gezamenlijke uitwerking van de resultaten
ervan tot een strategisch document: de ROTTERDAM MEDIA AGENDA.

Dit document wordt op donderdag, 26 maart publiekelijk gepresenteerd en
overhandigd aan de wethouder van kunst en cultuur, de heer J.C. Kombrink.
Dit document doet vanuit de praktijk geformuleerde aanbevelingen aan de
lokale beleidsmakers en subsidiegevers en wordt dan ook tijdens een
forumdiscussie met de heer Cees Weeda, bestuursdienst gemeente Rotterdam,
hoofd culturele zaken, mevrouw Christine de Baan, beleidsmedewerker nieuwe
media van de Rotterdamse Kunststichting en de heer Simon Jonker,
projectleider Rotterdam Telecomstad, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en twee
vertegenwoordigers van de culturele instellingen en het publiek besproken.
Voorzitter is de heer Bert van Meggelen, directeur Academie van Bouwkunst
Rotterdam.

Datum :     26 maart 1998
Plaats :        Theater Popular, ingang Nighttown Cafe, West
Kruiskade 28
Aanvang :    15.00 u inloop
Programma :   15.30 u presentatie Rotterdam Media Agenda (RMA)
        17.30 u overhandiging RMA en forumdiscussie
Toegang :        gratis
Reserveren :  V2_Organisatie, tel. 010 - 404 64 27
(aantal plaatsen is beperkt!)


Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andreas Broeckmann
(stafmedewerker) <abroeck {AT} v2.nl>, of Regina Sasse (coordinator)
<regina {AT} v2.nl, tel.010 - 404 64 27.

Participerende organisaties aan de Rotterdam Media Agenda:
Academie van Beeldende Kunsten, ArchiNed, CELL, Cut Up, Duende, DUMB,
Filmfonds Rotterdam, Gemeentebibliotheek / Cultuurplaza, HAL 4, Hootchie
Cootchie, International Film Festival Rotterdam / Exploding Cinema, Kaus
Australis, KUUB 3, Lantaren/Venster, MaMA, Museum Boijmans van Beuningen,
Museum voor Volkenkunde, Nederlands Foto Instituut, NEON TV, Nighttown,
SKVR - Foto & en Videoschool, Spirit Interactieve Diensten / Mediaport,
Studio Een, V2_Organisatie, Witte de With

---------------------------------------------
V2_Organisation
Eendrachtsstraat 10 - 3012 XL - Rotterdam
tel 31.(0)10.404.6427 - fax 31.(0)10.412.8562
---------------------------------------------


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.