www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Registratiekamer kritiseert PTT-net
Marie-Jose Klaver on Thu, 19 Mar 1998 23:45:33 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Registratiekamer kritiseert PTT-net


Registratiekamer kritiseert PTT-net

De Registratiekamer heeft kritiek op de manier waarop PTT
Telecom omspringt met persoonsgegevens van klanten.
Volgens de Registratiekamer, die toezicht houdt op de Wet
Persoonsregistraties, handelt PTT Telecom onrechtmatig omdat het
klantenbestand van "Het Net" van PTT Telecom - dat de persoonsgegevens van
abonnees bevat - voor iedere bezoeker van dit netwerk te raadplegen is. Dit
is zowel in strijd met de Wet persoonsregistraties en het Besluit
genormeerde vrijstelling als met de leveringsvoorwaarden van Het Net zelf,
aldus de Registratiekamer.
Het klantenbestand van Het Net is zelfs niet aangemeld bij de
Registratiekamer, zegt een woordvoerder. Niet-aangemelde bestanden met
persoonsgegevens vallen onder het Besluit genormeerde vrijstelling. Deze
regeling verbiedt verstrekking van gegevens uit niet bij de
Registratiekamer aangemelde persoonsgegevens.
Volgens de Registratiekamer handelt PTT Telecom onrechtmatig als het
persoonsgegevens van klanten van Het Net aan derden verstrekt of openbaar
maakt. De woordvoerder noemt het ontoelaatbaar dat PTT Telecom de
abonneegegevens van Het Net niet heeft aangemeld bij de Registratiekamer en
dat de gegevens wel via Het Net voor derden toegankelijk zijn. Hij vermoedt
dat er sprake is van een beveiligingslek bij PTT Telecom waardoor de
persoonsgegevens door iedereen kunnen worden opgevraagd.
Persoonsgegevens mogen volgens de Wet Persoonsregistraties alleen worden
vastgelegd als het bestand wordt aangemeld bij de Registratiekamer en als
duidelijk omschreven wordt waar de registratie toe dient en wie toegang tot
de gegevens heeft.
Het Net van PTT Telecom is een besloten onderdeel van het wereldwijde
Internet. Ongeveer 200.000 mensen hebben een abonnement op Het Net, dat
toegang biedt tot Internetpagina's van enkele Nederlandse bedrijven.
Toegang tot Het Net is gratis, een e-mailabonnement kost vijf gulden per
maand.
In de leveringsvoorwaarden van Het Net staat dat het klantenbestand met
persoonsgegevens wel is aangemeld bij de Registratiekamer. PTT Telecom
ontkent onrechtmatig te handelen. Ook van een beveiligingslek is geen
sprake, aldus een woordvoerder. Volgens PTT Telecom gaat het om gegevens
die abonnees van Het Net zelf hebben verstrekt. ,,Klanten kunnen kiezen of
ze in de e-mailgids van Het Net worden opgenomen'', zegt de woordvoerder.
De persoonsgegevens van abonnees die ervoor kiezen uit de e-mailgids
verwijderd te worden, blijven echter in het klantenbestand staan.
Volgens Fred Eisner, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van
Internetproviders (NLIP), zouden reguliere Internetaanbieders, die toegang
bieden tot het hele Internet, nooit klantgegevens voor derden opvraagbaar
maken. 

Marie-Josť Klaver

NRC Handelsblad, 19 maart 1998

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.