www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: de content van IT
Marja Oosterman on Fri, 20 Mar 1998 15:05:26 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: de content van IT


Inhoud versus techniek?
-----------------------

De Volkskrant kopte eerder deze week (18 maart, economie pag. 2)
twee op het oog niet in relatie staande artikelen over Internet:
-PotentiŽle brekebenen in computerbranche razend populair
en
-Internetreclame komt nauwelijks van de grond.

Het eerste artikel is min of meer een waarschuwing voor beleggers die
kennelijk geen flauwe notie hebben van de werkelijke toekomstperspectieven
van allerlei kleinere IT-bedrijven en het tweede betoogt dat o.a. banners
en buttons met reclame weinig respons opleveren en een onaanvaardbare
vertraging van het net-verkeer tot gevolg hebben.

Wat hebben deze twee artikelen met elkaar gemeen?
-------------------------------------------------
Elk op hun eigen wijze getuigen ze van nog veel bestaand onbenul t.a.v. de
IT-business.
Of het nu om de reclame- of beleggerswereld gaat, ze hebben het allebei
over op welke manier er in de IT-business geld te verdienen valt.

Voor het antwoord hebben Internet-diehards de Volkskrant-artikelen niet nodig.
Aan de IT-business wordt vooral verdiend in de sector technologische kennis
en vooral t.a.v. innoverende producten. Dat laatste ook op langere termijn.

Hebben we het over Internet, dan hebben we het echter in feite over de
toepassing van technologie, over CONTENT.
Voor de content-makers is de huidige marktontwikkeling binnen IT een
rampzalige situatie.
Wat verdiend wordt met content, is nodig om mee te kunnen in de
technologische ontwikkelingen.
De Agenda van Nederland, uitgave van Nederlands oudste digi-uitgever
Stichting NoPapers, is daarvan een schrijnend voorbeeld.
D.A.N. is een goed lopende dienst op het Nederlandse stuk van Internet en
heeft een redelijke, langzaam groeiende inkomstenstroom.
95 % van de omzet wordt echter besteed aan het mee kunnen komen met de
technologie. Niet alleen om de ontwikkelingen te kunnen bijbenen, maar ook
uit pure noodzaak, nl. om de garantie dat D.A.N. online gratis
raadpleegbaar blijft en de evenementgegevens van de co-leveranciers (al
meer dan 5100) kosteloos worden verwerkt tot zgn. basisgegevens, te kunnen
blijven waarmaken.
Een overigens zowel principiele als zakelijk gezond onderbouwde keuze.

Gevolg van dit beleid dat logisch voortvloeit uit de marktontwikkelingen,
is echter dat de inhoudelijke medewerkers, die KERN zonder welke D.A.N.
niet zou bestaan en D.A.N. ook geen nota's van software-ontwikkelaars zou
kunnen betalen, nog steeds werken tegen tarieven die ver beneden
marktconform blijven.

Het verhaal achter langdurige vacatures bij D.A.N. en diverse andere
uitgaven op het Internet zou een prachtige 3e kop op diezelfde
Volkskrant-pagina hebben kunnen zijn:
-Chronisch gebrek aan salesmedewerkers in IT
subkop: vooral in de sector content.

Diezelfde dag had ik een eerste telefonische kennismaking met de zoveelste
potentiele salesmedewerker.. Hij koos liever voor een vergelijkbare
vacature bij een software-ontwikkelbedrijfje.. Meer kans op stabiliteit.

Binnenkort weer de zoveelste discussie over de (content)ontwikkelingen op
Internet.
Vrije Media?
Ja, als het economische denken van de politiek qua subsidieregelingen zich
meer op de contentmakers dan de technologie-bedrijven zou richten.
Waarmee ik niet bedoel dat de overheid content in stand moet houden via
subsidies. D.A.N. kan in principe via de inkomsten die ze genereert via
verkoop van agenda's rondkomen. De huidige marktwerking maakt echter dat
het uurloon van een techneut onevenredig hoger is dan dat van een redacteur.

Juist kleine bedrijven, de bedrijfjes van de vrije media dus, hebben geen
voldoende bronnen om naast techniek ook hun redacteuren te betalen.
Alleen grote bedrijven kunnen zich goed beschouwd 'de luxe' van
salaris-investeringen voor redacteuren enigszins permitteren. Dat heeft
niets te maken met vrije media.
Dat is goed beschouwd nog steeds hetzelfde maatschappelijke systeem dat
altijd al de kunsten het kind van de rekening maakt.Marja Oosterman
hoofdredacteur D.A.N.
St. NoPapers - Postbus 85333 - 3508 AH  Utrecht
tel: 030-2544519 (ma t/m vr 11-16.00 uur)
De Agenda van Nederland: http://www.nopapers.nl/agenda

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.