www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: nettime-nl: de content van IT
Marja Oosterman on Fri, 20 Mar 1998 16:44:54 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: de content van IT


Oh ja, de designers.. die was ik nog even vergeten ;-)
Die maken voor een als je de aardige kunt vinden een website-ontwerp met
logo voor je voor de 'schappelijke prijs' van 2-3000 gulden en beroepen
zich vervolgens op het beeldrecht waardoor je die banner niet eens zelf
boven je briefpapier m.b.h.v. je kleurenprintertje mag gebruiken zonder
eerst weer een bedrag over te maken.

En al die grote uitgevers en omroepbazen hebben hun mond vol over
copy-rights maar bleken wel de hoofdreden warom we pas weer vele duizenden
guldens voor nieuwe software moesten uitgeven omdat ze zonder enige
vergoeding daarvoor te betalen hun eigen agenda's lieten voorwerken door
hun redacties door De Agenda van Nederland min of meer leeg te trekken.
Zij minder salariskosten, wij weer minder salaris kunnen betalen...

Dat is cyber-ethiek kennelijk ;-)


Vr. groet,

Marja


At 16:02 20-03-98 +0100, Geert Lovink wrote:
>helemaal mee eens, weet ik alles van, met vast inkomen van hfl. 700
>per maand als content workers hebben wij niets te verliezen dan onze
>ketenen. dat inkomen van de designers en programmeurs is minstens VIJF
>keer zo hoog. dat is cyber economy. 
>hoi, geert
>
>
St. NoPapers - Postbus 85333 - 3508 AH  Utrecht
tel: 030-2544519 (ma t/m vr 11-16.00 uur)
De Agenda van Nederland: http://www.nopapers.nl/agenda

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.