www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Browserdag en Debat Publiek Domein 2.0
Mylene van Noort on Mon, 23 Mar 1998 09:23:10 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Browserdag en Debat Publiek Domein 2.0
PERSBERICHT
De Waag organiseert De 1e Internationale Browserdag & PUBLIEK DOMEIN 2.0 -
Openbaar debat over de toekomst van het publieke domein in de media in Paradiso

Op vrijdag 17 april organiseert De Waag - Maatschappij voor Oude en Nieuwe
Media de 1e Internationale Browserdag en het openbaar debat PUBLIEK DOMEIN
2.0  over de toekomst van het publieke domein in de media.

1e Internationale Browserdag
Paradiso, 12.00 - 17.30 uur

De browser is de toegang tot de wereldwijde netwerken, een informatie en
communicatie standaard. De browser is het gezicht van de media. De browser
bepaalt hoe we de dingen zien die zich in de media afspelen. Tijdens de
browserdag wordt de betekenis van de browser onder de loep genomen. Naast
het gevecht tussen Netscape en Microsoft over standaarden (de
'browser-oorlog') worden alternatieve browsers voor het Internet
gepresenteerd, ondermeer door de schrijver Matthew Fuller (London).
Studenten van de Rietveld Academie, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
en het Sandberginstituut presenteren eigen browsers, ingezonden voor de
eerste internationale browsercompetitie.

De 1e Internationale Browserdag is georganiseerd in samenwerking met de
Rietveld Academie, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - Afdeling Kunst,
Media en Technologie en het Sandberg Instituut.

PUBLIEK DOMEIN 2.0 - Openbaar debat over de toekomst van het publiek domein
in de media
Paradiso 20.00 - 23.30 uur

De voortdurende fusies die momenteel in de media en
telecommunicatie-industrie plaats vinden en de privatisering van de
infrastructuur zetten het publieke domein in de media steeds verder onder
druk. Informatiemonopolies en informatiefilters, commerciŽle netwerken,
virtuele supermarkten en home shopping kanalen ondergraven het publieke
karakter van de media en communicatie-infrastructuur. De overheid onderkent
weliswaar haar speciale verantwoordelijkheid voor het publieke domein,
naast de marktsector. Een discussie over de vraag hoe ook in de toekomst de
diversiteit en pluriformiteit van het media-aanbod kan worden gegarandeerd
is echter nog nauwelijks gevoerd.

Het debat in Paradiso vindt plaats aan de vooravond van het tweede
nationale actieplan voor de "elektronische snelwegen". Beleidsmakers,
politici, maatschappelijke en culturele organisaties, belangengroeperingen,
bedrijfsleven en experts worden op 17 april samengebracht voor een publieke
discussie over de toekomst van het publieke domein in de media. Een voor
dit doel opgestelde lijst van 'Frequently Asked Questions about the Public
Domain' en het 'People's Communication Charter' vormen de leidraad voor de
discussie.

Dit debat wordt georganiseerd in samenwerking met Paradiso en is onderdeel
van een breed opgezet publiek onderzoek dat de Maatschappij voor Oude en
Nieuwe Media gedurende het jaar 1998 uitvoert naar de toekomst van het
publieke domein
in de media.


Toegang: Browserdag / Debat Publiek Domein 2.0: ü 12,50

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Eric Kluitenberg of Mylene van Noort
Telefoon: 020 - 557 98 98
of via e-mail: epk {AT} waag.org


Mylene van Noort, mailadres: mylene {AT} waag.org
Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media / Society for Old and New Media
De Waag, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam
Tel: 020-5579806
Fax: 020-5579880
URL: http://www.waag.org


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.