www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Uitnodiging voor het debat "BOVEN NAP" op 14 april om 19:00
NAP (by way of Marleen Stikker) on Mon, 23 Mar 1998 23:07:36 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Uitnodiging voor het debat "BOVEN NAP" op 14 april om 19:00 doorISOC, MediaPlaza en de Waag!


Geachte heer, mevrouw,


De organisaties www.isoc.nl, www.waag.org en www.mediaplaza.nl
Nodigen u uit voor:

Het debat: "Boven NAP 2.0,"
(NAP = Nationaal Actieplan Elektronische Snelweg van EZ)

Een stimulerend debat met betrekking tot de rol van de overheid
ten aanzien van de ontwikkeling van de Elektronische Snelweg.
De resultaten zullen in de media en de politiek worden gehoord!

Locatie: Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht
Datum: Dinsdagavond 14 april 1998
Tijd: Vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur
Voorzitter: K. Andriessen, voorzitter ISOC en ex. minister EZ

Achtergrond:
Op 15 april discussieert de Tweede Kamer met de ministers
Wijers, Sorgdrager, Jorritsma en Ritzen over het document
"Herijking Nationaal Actieplan Elektronische Snelweg".
Hier worden de contouren van het beleid voor het volgende
Nationaal Actieplan Elektronische snelweg 2.0 vastgesteld.

Doel van het debat is om onze visie als internet gemeenschap
over dit toekomstige beleid duidelijk te articuleren en
over te dragen aan de politici en pers.

Aanwezig: Politici (zoals Guikje Roethof (D'66), Hella Voûte (VVD),
Maria van der Hoeven (CDA)), Wetenschappers, Pers, betrokken Ambtenaren,
en de belangrijkste groep: de internet-gebruikers van Nederland
U bent als belangrijke relatie van bovenstaande organisaties
en als lid van de Internet gemeenschap van harte uitgenodigd
om mee te discussieren!!

OPZET POLITIEKE DEBAT
Voorbereiding door middel van het discussieweb:
www.isoc.nl/NAP (open op 30 maart)
Hierop staan alle relevantie documenten, zoals het NAP 1.0
de voortgangsbrieven, en het rapport
"Herijking Nationaal Actieplan Elektronische Snelweg".

In de werkgroepen van het ISOC (www.isoc.nl/wg) zal gediscussieerd worden
over dit document waarbij enerzijds kort gekeken wordt naar het resultaat
van NAP 1.0 en 2 voorstellen per werkgroep zullen worden voorbereid als
bijdrage voor het "Nationaal actieplan elektronische snelweg 2.0".
Hiervan zullen er 6 worden geselecteerd voor het debat van 14 april.

Iedereen kan aan deze werkgroepen deelnemen.
Ook de niet leden van ISOC!

Programma 14 april
* Zaal open 19:00 (koffie etc)
* Start debat 19:30
* Inleiding NAP 1.0 review, (Marleen Stikker en Andre van der Graaf)
* Behandeling van 6 voorstellen uit de werkgroepen
Methode: De afgevaardigde spreker van de werkgroep geeft een
inleiding van 5 minuten, waarna een discussie volgt van
15 minuten met de zaal.
* De voorzitter zal hierna tot een samenvatting en afronding komen welke
aan de politiek wordt meegegeven.

Omdat er een maximaal 110 plaatsen beschikbaar zijn
zullen op basis van wie het eerst komt wie het eerst maalt de
toegangskaarten worden toegewezen.
RSVP snel naar NAP {AT} ISOC.nl

Documentatie:

Herijking Nationaal Actieplan Elektronische Snelweg.
       Dit document komt 30 maart!
De agenda voor 15 april in de tweede kamer
      http://www.parlement.nl/ver/vci/docs/a41432.htm
Rapportage voortgang Actieprogramma Elektronische Snelwegen 1997:
      http://info.minez.nl/nota/vrtgsnlw97/hinx00.htm
2e Voortgangsrapportage Elektronische Snelwegen, oct 1996
      http://info.minez.nl/docs/twvrtge2.htm
Plan van Aanpak Elektronische Snelweg, visie op versnellen, 8 nov 1995
      http://info.minez.nl/nota/snelweg/hinx00.htm
Elektronische Snelwegen, Van Metafoor naar Actie, dec 1994
      http://info.minez.nl/docs/nap-gehe.htm
ACTIEPLAN ELECTRONIC COMMERCE, MAART 1998
      http://www.minez.nl/ecom/my_html/actieplan.htm
De vaste commissie van Economische Zaken
      http://www.parlement.nl/kfc/cie/docs/EZ.htm
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.