www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Het geheim van het brein
Martine Brinkhuis on Tue, 24 Mar 1998 16:39:35 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Het geheim van het brein


A A N K O N D I G I N G 

    Lessen in Beeld #1: Het geheim van het brein
    donderdag 26 maart
    zaal, 20.30 uur

De Amerikaanse filosoof R. Buckminster Fuller constateerde al in 1979 dat
ieder kind drie ouders heeft: een moeder, een vader en de televisie. Sinds
die tijd zijn de invloed en aanwezigheid van televisie en andere media enorm
toegenomen. In de informatiemaatschappij waarin we nu leven hebben kinderen
een paar essentiële gereedschappen nodig om hun weg te kunnen vinden. Niet
alleen de ouders, maar ook het onderwijs moet de verantwoordelijkheid op
zich nemen voor het bijbrengen van deze ‘media-vaardigheden’.

Mede in aansluiting op het festival Kids & Bits organiseert De Balie de
komende maanden drie discussies over het belang en de inhoud van
‘media-educatie’. In de eerste discussie op 26 maart pleit professor J.
Schadé (Universiteit Utrecht, OMI) voor zogenaamd ‘brein-vriendelijk leren’.
Uit neurologisch onderzoek is gebleken dat de gangbare onderwijsmethoden in
wezen zeer inefficiënt zijn. Lineaire en klassikale kennisoverdracht is
slecht te rijmen met de manier waarop onze hersenen functioneren. Het
aanspreken van meer zintuigen tegelijk en het gebruik van interactieve
leermiddelen verhoogt de leeropbrengst spectaculair.

Jan van Wonderen (uitgever educatieve software, Bombilla/VNU Interactive
Media) toont interactief lesmateriaal en bespreekt de mogelijkheden ervan
binnen het onderwijs.
Cathy Spierenburg (Jeugdeducatie, Teleac/NOT) reageert op Schadé en Van
Wonderen en gaat in op de veranderende rol van de leerkracht. 
Aansluitend discussie met sprekers en publiek onder leiding van Sonja de
Leeuw (Universiteit Utrecht, Film- en Televisiewetenschap).

De tweede en derde aflevering van Lessen in Beeld vinden plaats op 15 april
en 20 mei.

Entree: f 12,50 / f 10,00 (CJP/Pas65/Stadspas/Collegekaart)
Telefonisch reserveren: 020-5535100.  

De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam, 020-5535151. 

----------------------------

De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR AMSTERDAM
tel +31-20-5535151
fax +31-20-5535155

http://www.balie.nl


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.