www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Nieuwe Wereld
Kessels & Bajazzo on Wed, 25 Mar 1998 15:06:28 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Nieuwe Wereld


****Persbericht******
Den Haag, 22 maart 1998
http://www.nieuwewereld.nl

12 cyberacties deze week geopend
Website Nieuwe Wereld Campagne laat surfers
actie voeren via internet

Enkele dagen geleden is de website van de Nieuwe Wereld Campagne
geopend. Op deze site treft de surfer 12 zogeheten cyberacties aan
waarmee hij via internet actie kan voeren. De surfer levert daarmee een
bijdrage aan een rechtvaardige, duurzame en veilige mondiale
samenleving. De 12 mini-actiesites en de centrale site zijn door
webdesigners gemaakt in het kader van een webcompetitie. De meest
inventieve sites maken kan op een prijs, de Nieuwe-Wereldmuis. Het is de
eerste keer in Nederland dat webdesigners zich op deze grootschalige
wijze belangeloos inzetten voor een goed doel.

De website is onderdeel van de Nieuwe Wereld Campagne, een initiatief
van 40 maatschappelijke organisaties die wijzen op het belang van een
goed en effectief buitenlandbeleid. Met het oog op de verkiezingen
dringen zij hier bij parlement en politici op aan. Op zaterdag 4 april
wordt een landelijke manifestatie gehouden met veel politieke discussie,
muziek en een multimediamarkt. De winnende webdesigners ontvangen hier
hun prijzen uit handen van Vincent Everts, directeur van Media Plaza. De
manifestatie, waar 30.000 mensen worden verwacht, wordt gehouden op de
Kop van Zuid in Rotterdam.

Webdesigners
De webdesigners die deelnemen zijn NetPresence, Webdiva, Digitale Stad
Amsterdam, Kessels & Bajazzo, UR Communications, Wazza, Infofilm,
Machula Design, Dilect, Internet Merchandizing, Netsense en Netspanning.
De cyberacties die zij hebben bedacht en gemaakt in samenwerking met
maatschappelijke organisaties zijn: Plant een boom op de Solomon
Eilanden; Protesteer per email bij de president van Guatemala; Schrijft
het 31-ste artikel van de mensenrechten;
Beloon een organisatie met een gratis homepage; Teken in voor de eerste
zeppelin; Beweeg je tussen twee culturen, Speel voor andermans leven,
Sta stil bij vluchtelingen, Laat de EU haar sociale gezicht tonen,
Confronteer jezelf, Vind uit hoe milieuvriendelijk je bent, Discussieer
over de thema’s van de campagne en Laat je een lesje leren. Hoofdsponsor
van dit initiatief is bArt Internet Services.

 Jury
In de jury hebben zitting:
- Vincent Everts, directeur Media Plaza Utrecht
- Ben Geerlings, manager ICT Information Services bij IICD
(International
 Institute for Communication and Development)
- Ite van Dijk, internetgebruiker
- Robert van Weperen, internetjournalist en -publicist
- Ousama Cherribi, system operator van het Politiek Forum op Compuserve
- Roland Vergeer, technisch directeur bArt Internet Services
- Erik van Ravestein, onafhankelijk webdesigner

Initiatief
De Nieuwe Wereld Campagne is een initiatief van Amnesty International,
BBO (Bilance, CMC, CNV, CWD, CZWD, ICCO, Kerken in actie,
Missie-secretariaat, NMR, Oikos, Raad voor de zending, SOH,
Solidaridad), CNV, COS Nederland, FNV, Foster Parents PLan, GOM, IKV,
Liaison Comité, Stichting Natuur & Milieu, NCDO, NJMO, Novib, Pax
Christi, VluchtelingenWerk Nederland, Vrouwenberaad O.S. en ZNF (Both
Ends, Fair Trade, Hivos, HOM, Inzet, LIW, Landelijke Vereniging Wereld
Winkels, Nederlands Instituut Zuidelijk Afrika, Organisatie
Latijns-Amerika Activiteiten, SNV, SOMO, Vereniging Milieudefensie,
Wemos en XminY).


Organisaties die deze cyberacties en de Nieuwe Wereld Campagne willen
ondersteunen, kunnen een banner opnemen op hun homepage. Deze banners
staan op http://www.nieuwewereld.nl/banners.html
U kunt de banner linken naar http://www.nieuwewereld.nl

Meer informatie op
http://www.nieuwewereld.nl

Arthur Nieuwenhuijs
Creative director
    K E S S E L S & B A J A Z Z O
    _______________________________
    http://www.bajazzo.com
	http://www.bajazzo.net

    BIBLIOTHEQUE BAJAZZO AMSTERDAM
    _______________________________
    http://www.bajazzo.org

Nieuwe Keizersgracht 58
Amsterdam 1018 DT
tel: +31 20 4229210
Fax: +31 20 4229212
Portable: 06 55195944
Email: arthur {AT} bajazzo.net


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.