www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: plagiaat KMar
Eveline Lubbers on Wed, 11 Nov 1998 15:47:33 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: plagiaat KMar


Aan: Redactie Verenigingsblad
De Koninklijke Marechaussee
Tocaninistraat 167
2551 LW 's Gravenhage

                  Amsterdam, 10 november 1998

Mijne heren, dames,

Groot was mijn verbazing toen ik een kopie onder ogen kreeg van
het oktobernummer van uw blad. Onder de kop Europa's geheime
politie staat op pagina 191 een artikel wat volgens de
vermelding is geschreven door Peter Louwe. Dit artikel is onder
dezelfde titel verschenen in het januari-nummer van
PolitieMagazine, en geschreven door ondergetekende.

Er is hier sprake van pure plagiaat, daarover kan geen
misverstand bestaan. De tekst is van A tot Z overgeschreven, op
een weggelaten zinnetje in de inleiding na is er geen letter aan
veranderd. 
Op de redactie van het Verenigingsblad werd mij bovendien
verteld dat de oorspronkelijke tekst nog langer was. Dat klopt:
verschillende kritische passages zijn -kennelijk in de
eindredactie-fase - gesneuveld. Hierdoor is ook nog de aard van
de oorspronkelijke tekst geweld aan gedaan.

Misschien zou ik mij gevleid moeten voelen dat een kritisch
achtergrondartikel van mijn hand over Europol zo goed bevonden
wordt dat het na publicatie in PolitieMagazine nog in aanmerking
komt voor verspreiding onder leden van de Koninklijke
Marechaussee. Dat is echter zoals u zult begrijpen niet het
geval.

Wat de overwegingen van de betreffende medewerker aan uw blad
ook geweest moge zijn, dit kan niet. Het plegen van plagiaat is
onfatsoenlijk, oneerlijk en onwettig - want in strijd met de
Auteurswet. Dergelijke praktijken had ik juist van een
organisatie als de Koninklijke Marechaussee niet verwacht.

Ik wil niet alleen een verklaring voor wat er is gebeurd. Ik ga
er van uit dat deze fout in het eerstvolgende nummer van uw blad
op wordt gerectificeerd. Het moet de lezers duidelijk worden dat
het artikel Europa's geheime politie door mij geschreven is, en
niet door Peter Louwe, en dat het zonder medeweten of
toestemming van de auteur ingekort en geplaatst is.
Verder lijkt het me niet meer dan vanzelfsprekend dat ik voor
deze bijdrage aan uw blad volgens gangbare tarieven word
gehonoreerd. Bijgaand een factuur voor het bedrag van 
f 1000,- ex. BTW.

Toegevoegd zijn exemplaren van de artikelen in kwestie, met
aangestreept de geplagieerde tekst.

In de veronderstelling spoedig van u te mogen vernemen,
 
Eveline Lubbers
etc

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.