www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: N5M3TV over propaganda en (zelf-)censuur in (ex-)Joegoslavie
Menno Grootveld on Thu, 12 Nov 1998 03:13:45 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: N5M3TV over propaganda en (zelf-)censuur in (ex-)Joegoslavie


De tweede aflevering van N5M3TV, een serie van vijf televisieprogramma's in
de aanloop naar de komende Next 5 Minutes-conferentie over tactische
netwerken en elektronische grenzen, wordt een special over
(ex-)JoegoslaviŽ. De nadruk ligt op de rol die de media, met name de radio
en de televisie, in de conflicten in deze regio gespeeld hebben. In de
uitzending staan de volgende vragen centraal:

1) Op welke manier and in welke mate waren de media in (ex-)JoegoslaviŽ
verantwoordelijk voor het uitbreken van de oorlog?
2) Is de rol van de journalist veranderd als gevolg hiervan en zo ja, hoe?
(David gaf het voorbeeld van de Bosnische tv-journalist Goran Milic, gast
tijdens N5M1, die zich afvroeg of hij bepaalde informatie voortaan niet
beter voor zich kon houden om te voorkomen dat er slachtoffers onder de
burgerbevolking zouden vallen).
3) Zijn de zogenaamde 'onafhankelijke' media in staat om mensen te leren
hoe ze de propaganda kunnen doorzien die op ze wordt afgevuurd?
4) Wat is het doel van onder meer door de Soros Foundation gesponsorde
trainings- programma's voor journalisten (zoals het Independent Media
Center in Sarajevo) die volkomen gemodelleerd zijn naar Amerikaans
voorbeeld?
5) Bestaat er wel zoiets als 'objectieve', neutrale, onafhankelijke media?

Voor de beantwoording van deze vragen wordt gebruik gemaakt van delen uit
de documentaire "Images and Words of Hate" van de stichting The Right to
Pictures and Words uit Belgrado en van fragmenten uit de film "Predictions
of Fire" van Michael Benson (over de Sloveense kunstenaarsgroep NSK, die
het allemaal lang vantevoren heeft zien aankomen). Tevens zullen er beelden
te zien zijn uit oudere tapes van Radio B92 (zoals die met de demonstraties
waarbij op deksels van pannen wordt geslagen als protest tegen het monddood
maken van de onafhankelijke media in ServiŽ). Bovendien worden
bovengenoemde vijf vragen voorgelegd aan een tweetal deskundigen: Zoran
Djukanovic van Press Now en de filosoof Nenad Fisher. Sonja Radenkovic van
B92 gaat in op de pogingen van de Servische autoriteiten om alle
oppositionele geluiden de kop in te drukken door middel van maatregelen die
leiden tot zelfcensuur. Tenslotte worden twee items getoond van een recente
tape van ANEM-TV, "Daily correspondent reports to stations", uit de week
van 13 tot 22 oktober. Daarin is onder meer te zien hoe de Servische
politie een inval doet in de redactielokalen van het weekblad "European",
nadat er een klacht tegen het blad was ingediend op grond van de nieuwe wet
op de media. ANEM is het netwerk van onafhankelijke radio- en
televisiestations in (ex-)Joegoslavie.
Het programma, dat ongeveer een uur duurt, wordt zaterdag 14 november van
21.00 uur tot 02.00 uur uitgezonden op kanaal 26 (SALTO A1) van het
Amsterdamse kabelnet en een week later, op zaterdag 21 november, op
hetzelfde kanaal van 17.00 tot 21.00 uur herhaald. N5M3TV is een productie
van Bellissima TV, in samenwerking met De Digitale Stad en de Maatschappij
voor Oude en Nieuwe Media.
Voor meer informatie: http://www.dds.nl/~n5m


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.