www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: vraagje over nettime presentatie
Geert Lovink on Sat, 21 Nov 1998 06:08:59 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: vraagje over nettime presentatie


Date: Fri, 20 Nov 1998 15:24:36 +0000
From: ravage {AT} antenna.nl
Subject: vraagje

Ben op zoek naar een persoon die aanwezig is geweest in het Venster te 
Rotterdam bij de presentatie van Nettime en die er voor Ravage een 
verslagje over zou willen schrijven. Deadline maandag 23 november. 

Groet, Alex.

Ravage actieblad 
Van Ostadestraat 233n
1073 TN Amsterdam 
telefoon 020-6761773
fax: 020-6730595

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.