www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: lezing
Marieke van Hal on Mon, 23 Nov 1998 12:34:23 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: lezing


Lezing 
Nederlands Instituut voor Mediakunst, MonteVideo/TBA.

Op woensdag 25 november om 20.00 uur geeft Arjen Mulder bij
MonteVideo/TBA de lezing Het contemplatieve moment van Stansfield /
Hooykaas, over de ontwikkelingen in het oeuvre van het kunstenaarsduo
Stansfield / Hooykaas aan de hand van vertoningen van hun werk. Arjen
Mulder is essayist en mediatheoreticus en publiceerde de boeken ‘Het
buitenmediale’ (’91) en ‘Het twintigste-eeuwse lichaam’ (’96). Hij
interesseert zich voor de verhouding beelden, lichamelijke
gewaarwordingen en geloofssystemen. Momenteel werkt hij aan een nieuw
boek. 

De lezing wordt gegeven in het kader van de tentoonstelling Person to
Person, met nieuw werk van Stansfield / Hooykaas, 14 november - 24
december 1998.

Voor inlichtingen en reserveringen: 

MonteVideo/TBA
Nederlands Instituut voor Mediakunst 
Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam
T 020 6237101  
F 020 6244423  
info {AT} montevideo.nl  
www.montevideo.nl
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.