www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Impakt-avond in De Appel, aanstaande dinsdag, 24 november
impakt on Mon, 23 Nov 1998 15:54:14 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Impakt-avond in De Appel, aanstaande dinsdag, 24 november


Impakt-avond in De Appel op 24 november (aanstaande dinsdag)

Op uitnodiging van De Appel presenteert Impakt, organisator van het jaarlijkse
Impakt Festival in Utrecht, een avond met film, video, nieuwe media en
muziek (Justin Bennett van BMB con. ) in De Appel te Amsterdam. Dit
programma sluit aan bij de lopende tentoonstelling van Christine Borland.
Een terugkerend thema in het werk van Borland is de wijze waarop het individu
zich verhoudt tot zijn soort, en hoe het instituut Wetenschap met die
verhouding omspringt. Op deze avond wordt het individu getoetst aan een
'gemene deler', aan
een evolutionaire of fysionomische standaard. De een weet daarbij zijn
identiteit te behouden, een ander verwordt tot louter een exemplaar van
zijn soort. Weer een
ander voegt zich vrijwillig naar een sociaal wenselijke norm, waarvan de
contouren
door de Wetenschap zijn getrokken. Het programma bevat onder meer de
volgende werken:
- Crush, Nelson Henricks (Canada 1997, video)
In Crush voltrekt zich een omgekeerde evolutie. "I want to be anonymous and
interchangeable with any member of my species; I want the 'I' to disappear."
- Conspiracy of Lies, Nelson Henricks (Canada 1992, video)
Bij de vondst van een reeks anonieme dagboeknotities maak Henricks zich een
voorstelling van de auteur.
- Short of Breath, Jay Rosenblatt (VS 1990, 16mm)
Een neerbuigende therapeut die een vrouw met hyperventilatie behandelt,
wordt ontmaskerd als sexistisch en bevooroordeeld. Hij dringt de vrouw de
sociale beperkingen op waarmee ze juist problemen heeft.
- Sprengkörper, Stefan Meichtry (Zwitserland 1993, 16mm)
Uit het proefschrift 'Selbstmorde und Unfalle durch Sprengkörper': "Hier
hebben we kort beschreven de interessante gedragslijn van een sexuele
neuroot."
- Everyone Loves Nothing, Steve Reinke (Canada 1996, video)
Aan de hand van documentair medisch archiefmateriaal wordt een beeld
geschetst van hoe de samenleving met al haar meningen het welzijn van het
individu beïnvloedt.
- Speculative Anthropology, Steve Reinke (Canada 1997, video)
"I want to return to the time when it was possible to imagine a tribe with
a specific set of characteristics and be fairly confident that they would
eventually be discovered, naked and scarred and superstitious. But now that
we have found whatever is out there and can succesfully determine what they
will develop into, the imagination is useless."
- Carol, DOG! (Duitsland 1994, video)
Een studie van de psychologie van een angstaanval. Fragmenten uit een
suspense-film worden van wetenschappelijke teksten voorzien die het gedrag
van het personage verklaren.
- National Heritage, Mongrel (Engeland 1998, website)
Dit project confronteert het publiek en de betrokken kunstenaars met hun
eigen houding ten opzichte van culturele, biologische en technologische
uitingen van racisme.
NB. De aangekondigde bijdrage van Bea de Visser is helaas komen te vervallen.

24 november 1998, 20.00 uur
De Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, 1017 DE Amsterdam
entree: Fl. 2,50
Voor meer informatie over de avond:
Impakt, Postbus 735, 3500 AS Utrecht
tel: 030-2944493
fax: 030-2944163
e-mail: impakt {AT} xs4all.nl
URL: http://www.xs4all.nl/~impakt/


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.