www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Advertentie voor 3 aio's op het gebied van de filosofie van
Jos de Mul on Thu, 1 Apr 1999 14:00:08 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Advertentie voor 3 aio's op het gebied van de filosofie van de ict


Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Wijsbegeerte

De Faculteit der Wijsbegeerte heeft circa 150 studenten en 40
medewerkers. De faculteit verzorgt de doctoraalopleidingen Algemene
wijsbegeerte en Wijsbegeerte van een wetenschapsgebied, en omvat tevens
een Graduate School. Een van de zwaartepunten van het facultaire
onderzoek betreft de Filosofie van de Informatie- en
Communicatietechnologie. In het gelijknamige onderzoekcentrum (kortweg:
FICT) wordt onderzoek verricht naar de (onto)logische, ethische,
wijsgerig-antropologische en cultuurfilosofische grondslagen en
implicaties van ICT. Lopend onderzoek wordt o.a. medegefinancierd door
VROM, NWO en Nederlands grootste IT-dienstverlener Getronics.


DRIE ASSISTENTEN IN OPLEIDING (AiO's) v/m


Bij het onderzoekcentrum FICT bestaan momenteel drie aio-vacatures,
binnen de volgende  onderzoeksgebieden:

1. Narratieve identiteit en non-lineaire media
In narratieve identiteitstheorieŽn (Ricoeur, McIntyre) fungeert het
verhaal niet alleen als metafoor voor menselijke identiteit, maar wordt
het ook opgevat als een middel waarmee identiteiten tot stand worden
gebracht. In dit project wordt onderzocht wat de implicaties van
non-lineaire elektronische media zijn voor de constructie van
identiteiten en voor het narratieve identiteitsmodel.

Functie-eisen: u heeft een doctoraal in de wijsbegeerte met een
specialisatie in de wijsgerige antropologie, alsmede theoretische
kennis  van en ervaring met non-lineaire media, en een aantoonbare
belangstelling voor het genoemde onderwerp.

Inlichtingen: Prof. dr. J. de Mul (010-4088998 of 024-3584657)
Electronic mail: J.deMul {AT} fwb.eur.nl


2. Normativiteit bevorderende technologieŽn
Bij het gebruik van grootschalige informatiesystemen is het onttrekken
van informatie vaak onderworpen aan morele en juridische beperkingen.
Dit project heeft ten doel om met behulp van deontische en epistemische
logica systemen te ontwerpen die de gebruiker inzicht geven in de
normatieve redeneringen die aan deze beperkingen ten grondslag liggen.

Functie-eisen: u heeft een doctoraal in de wijsbegeerte met een
specialisatie in de logica en een aantoonbare belangstelling voor het
onderwerp.

Dit project wordt mede gefinancierd door Getronics.

Inlichtingen: Prof. dr. M.J. van den Hoven (010-4088969 of 010-2887060)
Electronic mail: M.J.vandenHoven {AT} fwb.eur.nl


3. Virtuele culturen: globalisering en informatietechnologie in
Afrikaanse context
In het proces van globalisering spelen elektronische technologieŽn
(televisie, video, computer) een belangrijke rol. Deze technologieŽn
vervullen ook een specifieke functie in de constructie van culturele
identiteiten. Daarbij worden elementen uit specifieke culturen op een
discontinue wijze overgedragen op andere culturen. In dit project wordt
op basis van empirisch materiaal een bijdrage geleverd aan een theorie
waarin dit proces wordt beschreven in termen van virtualiteit.

Functie-eisen: u heeft een doctoraal in de wijsbegeerte en/of de
culturele antropologie, en een aantoonbare belangstelling voor het
onderwerp.

Dit project vindt plaats in samenwerking met de themagroep Globalisering
van het Afrika Studiecentrum te Leiden en wordt mede gefinancierd door
het Trustfonds van de Erasmus Universiteit.

Inlichtingen: Prof.dr. W.M.J. van Binsbergen (010-4088973 of
023-5271937)  Electronic mail: W.M.J.vanBinsbergen {AT} fwb.eur.nl


Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van 4 jaar. Het is
de bedoeling dat de 4-jarige opleiding wordt afgerond met een academisch
proefschrift. SalariŽring vindt plaats volgens de honoreringsregeling
voor AiO's, in het eerste jaar f. 2.195,-- bruto per maand, oplopend tot
f. 3.919,-- bruto per maand in het vierde jaar.

Sollicitatie
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, vergezeld van een curriculum vitae
en lijst van eventuele publicaties, voor 1 mei a.s. richten aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam,
t.a.v. sollicitatiecommissie FICT,
p/a Bureau van de Faculteit der Wijsbegeerte,
Postbus 1738,
3000 DR Rotterdam

begin:vcard 
n:Mul;Jos de
tel;fax:00-31-10-2120448 
tel;home:00-31-24-3584657
tel;work:00-31-10-4088998
x-mozilla-html:TRUE
url:http://www.eur.nl/fw/hyper/home.html
org:Erasmus University Rotterdam;Faculty of Philosophy
version:2.1
email;internet:j.demul {AT} fwb.eur.nl 
title:Prof.dr 
note:"Always look at the Website of Life"
adr;quoted-printable:;;Burgermeester Oudlaan 950-952=0D=0A;Rotterdam;PO 1738 ;3000 DR Rotterdam;The Netherlands
x-mozilla-cpt:;22992
fn:Mul, Jos de
end:vcard