www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Luistervinken zonder grenzen
Richard Wouters (by way of Marie-Jose Klaver <klaver {AT} nrc.nl>) on Tue, 6 Apr 1999 11:51:50 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Luistervinken zonder grenzen


=====================================================
De werkgroep Europa van GroenLinks nodigt u uit voor een discussie over

LUISTERVINKEN ZONDER GRENZEN

op donderdag 15 april, vanaf 19.30 uur, te Utrecht

Een jaar geleden werd Europa opgeschrikt door een rapport van het Europees
Parlement over *Echelon*, een mondiaal aftapsysteem waarmee de VS en het
Verenigd Koninkrijk alle telefoon-, fax- en e-mail-verkeer onderscheppen.
Veel politici spraken schande van de politieke en economische spionage
waarvoor Echelon gebruikt wordt. Maar hebben ze er inmiddels iets tegen
ondernomen? Of is het onmogelijk om dergelijke praktijken aan banden te
leggen? Hebben de landen van de EU het te druk met het op poten zetten van
een eigen onderscheppingssysteem? Helpen de *Enfopol*-plannen en het in
voorbereiding zijnde EU-rechtshulpverdrag ons verder op weg naar een
Europese politiestaat?
Als de overheid nalatig of medeplichtig is bij grensoverschrijdende
luistervinkerij, hebben burgers en bedrijven dan niet het recht zichzelf te
beschermen tegen Big Brother? Moet de vrijheid van encryptie (versleutelen
van telecommunicatie) in het toekomstige Europese grondrechtenhandvest
worden vastgelegd?

Over deze vragen organiseert de werkgroep Europa van GroenLinks op donderdag
15 april een discussie. Deskundige bijdragen leveren Jelle van Buuren
(Stichting Eurowatch), Barbara Hoheneder (medewerker Oostenrijkse Groenen
EP) en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks-kandidaat EP). Ook het ministerie
van Justitie is gevraagd zijn visie te geven.

Aanvang: 19.30 uur. 
Plaats: partijbureau GroenLinks, Oudegracht 312, Utrecht. 
Toegang gratis. 
Info: Carla Aarsen, tel. 020-4631317 / Richard Wouters, tel. 030-2399917 /
quansuys {AT} xs4all.nl


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.