www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: RADIO B92 (VOORLOPIG) HELEMAAL GEDAAN? (Uit: M-VISIE 27)
Geert Lovink on Wed, 7 Apr 1999 12:01:14 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: RADIO B92 (VOORLOPIG) HELEMAAL GEDAAN? (Uit: M-VISIE 27)


From: owner-m-visie {AT} intersight.net
Subject: "M-VISIE 27". Deel 3 van 04/04/1999. Achtergrond

                "M-VISIE"
      Een co-productie van BelMedia, RadioVisie en M-Web
             http://welcome.to/mvisie

===========================================================================

Jaargang 2/14
Nummer 27/3: 04/04/1999
Verschijnt iedere zondag
Deadline van deze editie: 04/04/99 om 09.00h
Aantal abonnees: 625


___________________RADIO B92 (VOORLOPIG) HELEMAAL GEDAAN?___________________

Het onafhankelijke Joegoslavische Radio B92, dat sinds het uitbreken van
de oorlog, het zwijgen was opgelegd door de lokale overheid, kon snel door
een aantal mazen van het net glippen. Allereerst via de uitzendingen in
RealAudio, op het Internet, anderzijds was het station ook een tijdje te
ontvangen in de kortegolfband op 11415 kHz. Dat kon omdat een illegale
grondzender, het signaal van de satelliet, van de BBC World Service
'oppikte' en doorstuurde.

BONDGENOTEN IN DE ETHER

Voor alle duidelijkheid, het UK is een NAVO-lid dat, na de Amerikanen, de
grootste inbreng heeft in het huidige oorlogsgebied. Het was dan ook geen
verrassing dat de BBC een transponder ter beschikking stelde. Wel
verrassend was het feit dat de uitzendingen vrijdag plotseling ophielden.
Om 09.00 uur werd B92 door de overheid 'gesloten'. Station manager Sasa
Mirkivic werd ontslagen en vervangen door een lid van Milosovic's partij:
Aleksander Nikasevic. Ook de uitzendingen in Real Audio via de B92 support
group vanuit Amsterdam werden stopgezet, er wordt alleen nog een bandje
gedraaid met een verklaring van Mirkivic (1). Hoewel de live realaudio
stream van B92 tot zwijgen is gebracht, wordt de website van het station
(2) actueel gehouden met zoveel mogelijk teksten en uitspraken van
B92-medewerkers. De belangrijkste focus van Help B92 (3), is het
co-ordineren van de wereldwijde steun en het informeren van het publiek
over het lot van B92 en de andere onafhankelijke media.

ER IS GEEN ONAFHANKELIJK STATION MEER

Door deze nieuwe actie van de Servische autoriteiten is Radio B92 niet
meer de onafhankelijke zender die ondermeer gesteund werd en overgenomen
door de BBC. En dit verklaart meteen het stopzetten van de uitzendingen op
de BBC transponder, en daarmee ook de kortegolfuitzendingen en andere
lokale overnames.

Het ingrijpen tegen B92 komt na een week van intense onderdrukking van de
onafhankelijke media door de Servische overheid. Op 24 maart was de zender
van B92 reeds in beslag genomen, waarmee de directe radio-uitzendingen in
Belgrado onmogelijk werden gemaakt. B92 reageerde met een gebundelde inzet
van Internet, satelliet, middengolf-uitzendingen en
solidariteits-heruitzendingen over de hele wereld. B92-aanhangers
reageerden in record-aantallen: de B92 website trok 15 miljoen bezoekers
(!) in een week.

INBESLAGNAMES BIJ DE VLEET

Tegelijkertijd werden er de afgelopen tien dagen in totaal tien
radiostations gesloten die het B92-nieuws opnieuw verspreidden, allen
leden van de Associatie van Onafhankelijke Elektronische Media (ANEM).
Andere ANEM-leden zijn er vrijwillig mee opgehouden, om geen
propaganda-instrument te worden van de staat, iets waartoe ze wettelijk
verplicht worden onder de oorlogswetten.

Verder werden in Kosovo de kantoren van de twee belangrijkste Albanese
media vernietigd. Enerzijds die van de krant Koha en anderzijds die van
Radio 21. De medewerkers zijn het land uitgevlucht.

WE ZULLEN DOORGAAN

Intussen gaat de steungroep 'Help B92' door (zie ook "M-VISIE 26"). De
solidariteitsactie werd gestart op 24 maart 1999 om de moed erin te
houden. De steungroep gebruikt Internet-technologie om B92, maar ook alle
andere, nu verboden onafhankelijke elektronische media in Joegoslavie, te
helpen hun recht op vrije meningsuiting te verdedigen, en hun onmisbare
rol te blijven vervullen in de regionale stabiliteit. Help B92 doet dan
ook een dringende oproep aan iedereen die zich betrokken voelt om geld te
storten in het speciale Help B92-fonds. Giro 7676 ten name van Press Now
in Amsterdam, onder vermelding van 'Help B92'.

REACTIES EN RESULTATEN

De steungroep heeft de afgelopen week enorm veel reacties gekregen uit de
hele wereld. In Spanje, Duitsland, Italie, Japan en Australie hebben
mensen ondersteunende websites gebouwd in hun eigen talen. Honderden
personen en organisaties hebben het Help B92-logo met link op hun homepage
geplaatst en/of een bericht gepost in het interactieve gastenboek. De
komende tijd gaat Help B92 zich eveneens toespitsen op het aanmoedigen van
benefiet-concerten, wereldwijde heruitzendingen en optimaal gebruik van
Internet en real-audio mogelijkheden.

VOOR DE FIJNPROEVERS

Op 11175 kHz kun je de communicatie horen van de Amerikaanse bommenwerpers
boven Joegoslavie, met hun thuisbasis. Ook op 5518 kHz zijn er allerlei
rare dingen te horen (vooral 's avonds). (HV, LS, GB, GO & RP)

(1) http://play.rbn.com/?b92

(2) http://www.b92.net

(3) http://helpb92.xs4all.nl

  E-mail: helpb92 {AT} xs4all.nl


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.