www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: aanvulling oproep
natasha gerson on Wed, 7 Apr 1999 13:47:15 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: aanvulling oproep


>
>>From: natasha gerson <nani {AT} xs4all.nl>
>>Subject: aanvulling oproep
>>
>>Aanvulling op 'oproep' van 2 april. 
>>Inmiddels is de noodhulp in AlbaniŽ en ten dele in MacedoniŽ op gang
gekomen. Het Rode Kruis deelt dekens en voedsel uit, Kerkeninaktie is als
eerste op de moeilijkste, bergachtigste grensgebieden van MacedoniŽ aangekomen.
>>Zelfs mevrouw Herfkens was ter plaatse, en werd wederom door Nova
geÔnterviewd. Weer heb ik geen 'menselijk geluid'over haar lippen horen
komen, in tegenstelling tot correspondenten en hulpverleners, die zich
realiseren dat vriendelijkheid en respect toch wel de bottom line zijn in
situaties als deze. Mevrouw Herfkens praatte over bedragen, en zelfs over
investeringen en leningen. 
>>Tijdens een lang debat in Felix' Rotterbergs schaduwkabinet konden we weer
een parade van demissionere betweters aanschouwen, in wiens verhalen de
honderdduizenden vluchtelingen/ gedeporteerden alleen zijdelings figureerden
als een soort logistiek subprobleem van de oorlog.
>>Alleen de voormalige VROM-minister en huidig 1e kamerlid  mevrouw de Boer,
vanuit het zijbankje dat blijkbaar voor vrouwen was gereserveerd terwijl er
alleen heren aan de tafel mochten plaatsnemen, stelde allerbelangrijkste
vraag in deze: 'Hoe gaan we er voor zorgen dat er niet weer een generatie
met haat opgroeit'. Maar voor die kwestie was geen tijd, liever had men het
tot slot over de mogelijkheden die de Apache-helikopters gaan bieden.  
>>Realiseer u wel dat de geboden noodhulp zich beperkt tot de grote groepen
van vluchtelingen in de noodkampen. Zelfs daar is het nog altijd niet
genoeg. Inmiddels zijn 40 mensen aan uitputting en ontbering gestorven. 
>>Wat er gebeurt met mensen die bij familie of 'vreemde' families intrekken,
en met de mensen die hen onderdak verlenen, is schimmig.
>>Ook voor de komende maanden is nog niets te voorzien.
>>Ik blijf mijn pleidooi voor een pan-Europees konvooi naar AlbaniŽ houden.
>>
>>Vriendelijke groeten,
>>
>>Natasha Gerson
>>
>>tel: 0523-657855 fax idem 
>>of 020-6761928
>>  
>>
>

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.