www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: met de balie de boer op
Ine Poppe on Thu, 8 Apr 1999 14:51:53 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: met de balie de boer op


-via de Balie-
 U I T N O D I G I N G

met De Balie de boer op


Excursies naar agrarische bedrijven en discussie op locatie in de
ommelanden van Amsterdam.


zaterdag 24 april, donderdag 29 april, woensdag 12 mei, zaterdag 15 mei


Gekke koeienziekte, varkenspest, Agenda 2000: voor veel stedelingen is
alles wat het  boerenbedrijf betreft iets wat zich ver van het eigen bed
afspeelt. Ondertussen fluistert men dat de boerenstand in Nederland ten
dode is opgeschreven: er zouden gemiddeld zeven boerenbedrijven per dag hun
deuren sluiten. Maar is dat sombere beeld wel terecht? Heeft het boerenland
ons in de nabije toekomst niets meer te bieden? Staat boerderij binnenkort
synoniem voor luxe woning buiten de stad?

In de directe omgeving van Amsterdam, in Waterland, in de Gooi- en
Vechtstreek en in Amstelland , zijn nog steeds zo’n 700 agrarische
bedrijven gevestigd. Wat doen die boeren, waar leven ze van? Hoe zien zij
hun eigen toekomst?
Decennia lang stonden stad en ommeland met de rug naar elkaar toe. Tijd om
dat patroon te doorbreken, meent ook de Westelijke Land- en
Tuinbouworganisatie (de vakorganisatie van boeren en tuinders in Noord- en
Zuid-Holland)  Wat hebben Amsterdam en haar ommelanden elkaar te bieden?
Hoe denken wij als  stedelingen over de ons omringende groene ruimte en
degenen die daar wonen en werken? Wat weten we er eigenlijk van?

Wij nodigen U uit om met De Balie de boer op te gaan. Doel van dit project
is om met geïnteresseerde Amsterdamse burgers en agrariërs uit de omgeving
van Amsterdam, te praten over nieuwe relaties tussen stad en platteland. Nu
eens niet in de beslotenheid van een zaaltje in de stad, maar op locatie in
de ommelanden van Amsterdam. Een gesprek over de toekomstperspectieven van
duurzame landbouw, natuurbeheer, recreatie, onderwijs, maar ook over nieuwe
vormen van zorg en welzijn (voor stedelingen) op het platteland .

Er zijn inmiddels in de agrarische hoek al verschillende initiatieven
genomen die hebben geleid tot experimenten op het gebied van bijvoorbeeld
naschoolse opvang, agrarisch natuurbeheer of diervriendelijk en biologisch
geproduceerd vlees. De Gemeente Amsterdam steunt verschillende
initiatieven, maar die zijn bij een groter publiek vaak nog onbekend.

We organiseren vier verschillende programma’s op vier verschillende dagen,
ieder met een eigen invalshoek. De programma’s  beginnen telkens om 10.00
uur, gediscussieerd wordt er vanaf 14.30 uur, einde rond 17.00 uur (we
moeten rekening houden met melktijden). U bezoekt in kleine groepjes
telkens twee bedrijven, zowel gangbaar als ‘alternatief’. De lunch gebruikt
u aan de keukentafel bij een van uw gastheren en –vrouwen. ‘s Middags komen
alle deelnemers weer bij elkaar, om de kwesties die tijdens de excursie aan
de orde zijn gekomen, nader uit te diepen. Aan deze discussies nemen ook
andere betrokkenen uit de regio deel, zodat het een waar treffen van
stedelingen en plattelanders wordt.

De excursies vormen de opmaat voor een hele dag debat en ontmoeting tijdens
de Hollandse Landdag op 19 juni in De Balie.

U kunt zich inschrijven voor de volgende programma’s:

Zaterdag 24 april
Van eigen bodem; duurzame land- en tuinbouw uit de omgeving  van Amsterdam.

De consument wenst diervriendelijk geproduceerd vlees: dat is voorhanden,
maar nu moet het nog gegeten worden. Bezoek aan zowel een gangbaar als een
ecologisch bedrijf: gesprek over de ontwikkeling van streekproducten,
keurmerken, consumentenwensen, afstemming van vraag en aanbod en het
vermarkten van producten.

Donderdag 29 april
Aap, Noot, Mies, Gijs, Weide, Schapen: nieuwe natuur, cultuurlandschap,
agrarisch natuurbeheer en wat wij daar van kunnen leren (natuur- en
milieu-educatie).

Natuurmonumenten kent bijna 1 miljoen leden, maar wie bemoeit zich
werkelijk met het groen rondom Amsterdam? Is ons beeld over de groene
ruimte niet veel te romantisch? De harde werkelijkheid van inklinking en
verzilting, weidevogelbeheer, slootkanten, plas-dras, het behoud van
karakteristieke landschappen, nieuwe natuur en milieu-educatie voor jong en
oud.

Woensdag 12 mei
De zorgboerderij. Van naschoolse opvang tot rusthuis voor overwerkte leraren.

Als je het in de stad even niet kan rooien, kan het platteland dan de rust
en regelmaat bieden om weer bij zinnen te komen? Over de mogelijkheden en
onmogelijkheden om door de omgang met dieren en planten het leven weer op
de rails te zetten, of tot verdere ontplooiing te komen.

Zaterdag 15 mei
Hoog op de boerenwagen, rijd ik langs berg en dal…Recreatie, landinrichting
en mobiliteit.

20.000 Amsterdamse vissers, honderden wandelaars en duizenden fietsers
genieten graag van de landelijke omgeving van de stad. Genieten de
agrariërs ook van hen? Hebben planologen en politici wel oog voor de wensen
en behoeftes van beide partijen?

Er zijn aan de excursies geen kosten verbonden.
Wilt u mee met De Balie de boer op, stuur dan zo snel mogelijk bijgevoegd
antwoord formulier naar ons toe.
Vervoer gaat in overleg, beschikt u over een auto, geef dan op het
aanmeldingsformulier aan of u passagiers mee kunt nemen, indien nodig wordt
er gezorgd voor collectief vervoer.  Bij excursie 2 en 4 wordt eventueel
ook gefietst en gevaren.

U krijgt voor aanvang van de excursie van ons een informatiepakket met
gedetailleerd programma en routebeschrijving. Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met
Sandra Rottenberg,  telefoon: 020 – 5535151, fax: 020 – 553 5155 of per
e-mail: { HYPERLINK mailto:sandra.rottenberg {AT} balie.nl
}sandra.rottenberg {AT} balie.nl

Mocht u nog anderen in uw omgeving weten die belangstelling hebben voor dit
programma, geef dit dan aan ons door!

Dit programma wordt georganiseerd door De Balie i.s.m. de WLTO en het
Waagoverleg Amsterdam/Amstelland, met financiële steun van het Ministerie
van LNV en de Gemeente Amsterdam


Content-type: text/plain; charset=US-ASCII
Content-disposition: inline
Content-description: Attachment information.

The following section of this message contains a file attachment
prepared for transmission using the Internet MIME message format.
If you are using Pegasus Mail, or any another MIME-compliant system,
you should be able to save it or view it from within your mailer.
If you cannot, please ask your system administrator for assistance.


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.