www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: dAN: kunstenaars en kleine galeries
Marja Oosterman on Fri, 9 Apr 1999 05:56:06 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: dAN: kunstenaars en kleine galeries


Hebben kunstenaars galeries nodig?
---------------------------------------------------------

Werkend aan en bladerend door De Agenda van Nederland, afdeling kunst,
valt me steeds op hoe enorm veel kleine galerietjes er zijn. Doorgaans zijn
ze 1 of 2 x per week een paar uur open, meestal in het weekend en bovendien
is vaak 'bezoek op afspraak' mogelijk.
Het heeft de afgelopen jaren heel wat gepuzzel gevergd om die galeries te
vinden.
Je vindt ze doorgaans niet via foongrep op het woord galerie.
Zoek je die galeries op in de Cdfoon o.i.d., dan moet je het adres al
weten, want alle mooie namen ten spijt, zijn ze ook op hun naam niet te
vinden. Tenzij de galerie genoemd is naar zijn/haar eigenaar. 
Weet je eenmaal het adres van zo'n galerie, dan vind je dus de naam van de
eigenaar, of de partner daarvan.
Dan wordt het dus bellen om zeker te weten of je de juiste 'lokatie'
gevonden hebt.
Natuurlijk hebben we dan nog een andere reden om te bellen: de
galerie-eigenaar attent maken op het bestaan van De Agenda van Nederland en
ons op te laten nemen op hun persmaillist, zodat u en ik en vele anderen
voortaan ook weten dat een bepaalde kunstenaar daar exposeert.
Helaas blijkt het begrip 'persmaillist' niet echt regelmatig gehanteerd te
worden door dit soort galerietjes en is na verloop van tijd de galerie
wegens ontbreken van gegevens niet meer te vinden in dAN, dus de
kunstenaars die er exposeren ook niet.

Lokaal en regionaal komen er steeds meer initiatieven die dit probleem
proberen te ondervangen door lijsten aan te leggen. Dus een soort
verzamelagenda's die door (gesubsidieerde) koepelorganisaties worden
bijgehouden en breder verspreid. Loffelijke initiateven, zoals van de
Stichting Beeldende Kunst Gelderland die al geruime tijd een grote
tentoonstellingsflyer uitbrengt, sinds enige tijd in samenwerking met het GBK.
Het nadeel van de in feite tweedehandsinformatie, waar we bij dAN eigenlijk
geen gebruik van willen maken, nemen we in dit soort specifieke situaties
voor lief. Wat niet wegneemt dat de gegevens via deze tussenweg zo summier
zijn dat we meestal niet meer weten dan de naam van de kunstenaar, een
enkele keer weten we of hij/zij schildert danwel multiples, keramiek of wat
dan ook maakt. 

Ik ben een hardnekkige galeriezoeker. Wandelend door steden en dorpen zoek
ik altijd naar etalages waar iets kunstzinnigs m'n aandacht kan krijgen.
Sedert agenda's uitgeven tot m'n bezigheden behoort probeer ik ook altijd
even of de deur open is. Helaas ben ik vooral op doordeweekse dagen buiten
mijn eigen woonplaats en stuit ik dus vaak op dichte deuren. Als er echt
iets interessants door de ruiten te zien is, probeer ik menigmaal de bel.
Ook meestal tevergeefs. Soms zelfs omdat die bel nergens te vinden is.
Wordt er wel opengedaan, tref ik zelden de eigenaar. Ik had dan ook niet
afgesproken op bezoek te gaan ;-)
Toch heb ik in de loop der jaren wel een beeld gekregen van deze
galeriehoudercultuur. Menige galeriehouder heeft een goed inkomen uit
andere activiteiten of andermans activiteiten, vaak de partner. En
natuurlijk zijn het kunstliefhebbers, met niet zelden een zakelijke inslag
en een gevoel voor 'waarde van een kunstwerk'. Ze hebben dikwijls een
duidelijke 'eigen smaak' die hun expositie- en verkoopbeleid ook enige
herkenbaarheid geeft en bovendien vaak vorm geeft aan hun eigen
verzameling. En menige galeriehouder heeft een zakelijke insteek.

Maar een goede zakelijke inslag betekent volgens mij ook dat de galerie
aandacht heeft voor publiciteit. Immers, een kunstenaar neemt een
galeriehoud(st)er in de arm omdat deze geacht wordt de kunstwerken beter te
kunnen verkopen dan hij/zij dat zelf kan.

Vaker nog dan galeriehoud(st)ers, spreek ik kunstenaars. Zou het toeval
zijn dat de tevredenheid van de kunstenaar over de verkoopresultaten van
zijn werk door een galerie ongeveer evenredig is 
aan onze ervaringen met opnames op de persmaillist van de galerie?
Ruimere openingstijden blijken minder wetmatig effecten in de verkoop of
het opdoen van contacten te hebben.

Recent vertelde een bevriende kunstenaar/designer me dat hij bezig was werk
te zoeken. Op zich geen nieuws, want dat doet hij zijn hele
kunstenaarsleven lang al. Met succes leek het. Minimaal 2x per jaar hoorde
ik van grote opdrachten die hem tienduizenden guldens tegelijk opleverden
en waar zelfs na aftrek van allerlei hoge onkosten aan materialen, vervoer
enz. nog een behoorlijke stuiver van overbleef. Dat was dan ook het
probleem niet. Het probleem zit in de werving van opdrachten. Daar gaat
heel veel tijd inzitten. Minstens zoveel tijd als het maken van werk.
Allerlei zakelijke cursussen hebben daar weinig aan verbeterd.

Een dame die zich ooit aanbod om een soort manager te worden die zijn
opdrachten zou binnenslepen begon uiteindelijk.. een galerietje..
Mijn vriend zoekt nu dus voor een aantal dagen per week vast werk, een baan
dus.

Kunstenaars nemen galeriehouders in de arm zodat die de verkoop van hun
werk ter hand kunnen nemen.  Maar daar is meer voor nodig dan een bordje
met de openingstijden op het raam of de deur.
En die beperkte openingsuren... die zouden misschien net zo goed door de
kunstenaars in hun eigen ateliers kunnen worden ingesteld. Met verder
bezoek op afspraak.
Die paar uren hoeven een kunstenaar niet teveel te belemmeren bij zijn
creatieve processen. Voor de geinteresseerde kunstliefhebber is het
rechtstreekse contact met de maker ook extra interessant
(Galerieuitnodiging: "De kunstenaar zelf is aanwezig dan en dan")
Steeds meer kunstenaars houden ook 'open ateliers' en collectieve
atelierroutes.

Misschien kunnen een aantal van die galeriehouders i.p.v. openingstijden
ateliertours voor kleine groepjes gaan houden? Gewoon, met een gewone auto,
2, 3 mensen meenemen op atelierbezoek? Zich toeleggen op publiciteit,
voorlichting?

dAN nodigt niet alleen alle galeriehouders uit hun openingstijden en
exposities door te geven, we nodigen ook graag alle kunstenaars uit hun
atelier-openingstijden door te geven.
MET een beschrijving van hun werk.
Of nog beter:  met een link naar hun website. Voor slechts 25 piek per jaar
draag je bij in de (traffic)kosten.
Geen website? Stuur ons een paar gifjes jpg's, tifjes o.i.d. van je werk en
we maken en plaatsen een mooie pagina voor het luttele bedragje van 75
piekjes.

Ongeveer hetzelfde hebben we de afgelopen jaren constant aangeboden aan
galeriehouders. Die.. er massaal geen gebruik van maakten.
Voor hen gelden vanaf nu weer de normale tarieven ;-))

Marja
NoPapers, digitale uitgevers... virtualiter
Postbus 85333, 3508 AH  Utrecht
Email: info {AT} nopapers.nl
Fax:    030-2543424
Tel.:    030-2544519 (ma t/m vrij 10-16.00 uur)

<http://www.dan.nl/>De Agenda van Nederland
kopij per Email:  redactie {AT} dan.nl
 
<http://nopapers.nl/nfl/>NoPapers Finance Liga 
E-Culture ..) 
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.