www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Beeldende kunstmanifestatie Transformaties
Marcel van Kerkvoorde on Sat, 10 Apr 1999 18:45:52 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Beeldende kunstmanifestatie Transformaties


TRANSFORMATIES, TOONT 21 BEELDEND KUNSTENAARS OP EEN OASE IN HET HART
VAN DE RANDSTAD


Onder de titel ‘Transformaties’ vindt van 25 april tot 15 juni een
beeldende kunstmanifestatie plaats op het landgoed ‘De Olmenhorst’, een
grote fruitboomgaard in het zuiden van de Haarlemmermeer. 21
professionele kunstenaars (waarvan een duo) geven op een beeldende
manier hun interpretatie van het veranderingsproces van de
Haarlemmermeer.

De Olmenhorst is gesitueerd in een gebied dat enerzijds nog kenmerkend
is voor de traditionele polder, maar dat anderzijds in toenemende mate
te maken krijgt met de groeiende woonkernen en (luchtvaart) industrie.
Diverse karakteristieke lokaties op De Olmenhorst, zoals schuren, de
oprijlaan en andere opstallen, zijn op speelse wijze bij de manifestatie
betrokken en een wandelroute door de boomgaard is de vorm waarin de
manifestatie plaatsvindt.

Het landschap in het zuiden van de Haarlemmermeer kenmerkt zich door een
combinatie van resten van voor de inpoldering, de oorspronkelijke
structuur van de polder (het door rechte kanalen doorsneden en in
bunders verdeelde landschap met voornamelijk landbouw) en een toenemende
verstedelijking. Tegen de achtergrond van deze historische perioden en
met een blik naar de toekomst geven de kunstenaars, elk met een eigen
beeldtaal en thematiek, hun visie op het veranderende landschap. Bij de
kunstzinnige vormgeving van het thema zijn diverse disciplines
betrokken, varierend van schilderkunst en fotografie tot
mixed-media-installaties.

De stichting Gemengd Bedrijf organiseert met ‘Transformaties’  zijn
derde kunstmanifestatie. De stichting, een kunstenaarsinitiatief, is
gevestigd in de Haarlemmermeer en streeft naar de realisatie van een
expositiecentrum voor actuele beeldende kunst. De organisatie van
(tijdelijke) grootschalige kunstevenementen is de tweede doelstelling
van de stichting.

De kunstenaars die een opdracht hebben gekregen:

- Theo Baart, exposeert fotowerken uit zijn boek ‘Bouwlust’
- Kees Bierman, ruimtelijk beeld
- Johan Breuker, installatie
- Nikki van Es, installatie
- Jeroen Kooijmans, videoinstallatie
- Peter Koorstra, schilderkunstige panelen in houtwal
- Carel Lanters, object met dode fruitboom
- Hieke Luik, objecten in fruitbomen
- André Pielage, ruimtelijk object
- Ben Raaijman, keramische objecten
- Nico Schulte, ‘appletree radio’
- Mari Shields, houten nederzetting met bomen van het landgoed
- Godelieve Smulders, ‘world laughter project’
- Anne-Marie van Sprang, ruimtelijk werk
- Michiel Voet, installatie ‘planologisch instituut’
- Annette van Wijck, ruimtelijke installatie in plantenkas
- Jeroen van Westen/Maarten van Wesemael, ruimtelijke installatie
gecombineerd
met fotomateriaal
- Kees Wevers, object met oudste boom op het landgoed

De kunstenaars die met bestaand werk vertegenwoordigd zijn:
- Ton Kalle, ruimtelijke beelden
- Stef Rodermans, schilderijen
- Marcel van Kerkvoorde, schilderij ‘der Tempo Mann’


OPENING
De opening zal verricht worden door dhr. C.A. Spijkers, wethouder
cultuur van de gemeente Haarlemmermeer op 24 april 1999 om 15.00.

LOKATIE:
Landgoed De Olmenhorst, Lisserweg 481, Lisserbroek.
Dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang, toegang gratis. De
catalogus en een beschrijving van de wandelroute zijn verkrijgbaar in de
landgoedwinkel. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00-18.00,
zaterdag 9.00-17.00 en zondag 11.00-16.00.

Uitgebreidere informatie is te vinden op internet:

http://www.kerkvoorde.demon.nl


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Marcel van Kerkvoorde,
023-5640426, marcel {AT} kerkvoorde.demon.nl

Dik Box, voorzitter, dikbox {AT} gironet.nl

kalender

3-10 april		opbouw van de kunstwerken	24 april, 15.00 uur 	opening
9 mei , 13.00-14.00-15.00 uur	Theatervoorstelling, De 
		zeepbelbol, Arno Huibers
20, 21 mei en vrijdag 28 mei: 	Educatief scholenprogramma
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.