www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: http://www.gerritrietveldacademie.nl/video
Peter Mertens on Wed, 14 Apr 1999 12:10:35 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: http://www.gerritrietveldacademie.nl/video


Nettimers!
________________________
(ondertussen:)

 Elke dag deze week op DDS1
  17:00-ca.17:20 (tv)
  PARK VAN DE TOEKOMST
  Op het Westergasfabriek-
  terrein in Amsterdam viert de
  Gerrit Rietveld Academie deze
  week haar 75-jarig bestaan met
  een Internationale
  tentoonstelling, seminars en
  live-streams op DDS1.
________________________
http://www.gerritrietveldacademie.nl/video
________________________
Peter Mertens
 ________________________
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.