www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Re: NoPapers -> NoGalleries?
Marja Oosterman on Wed, 14 Apr 1999 22:32:21 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Re: NoPapers -> NoGalleries?


Hallo Marten,

Er zijn veel kunstenaars op Internet.
Alleen niet altijd even makkelijk vindbaar.  Helaas hebben allerlei lieden
daartoe ooit bedacht dat ze allerlei verzamelsites moesten oprichten
waarbij ze
dachten geld uit de zakken van kunstenaars te kloppen en die vervolgens slecht
onderhouden sites of nog erger, slecht gedigitaliseerd werk te leveren
waardoor
allerlei op Internet startende kunstenaars afhaakten.
Maar dat lijkt me tijdelijk.
Kunstenaars met computer zijn steeds massaler op het net te vinden. Geeft wel
een excentriek beeld van de kunsten.. het gaat vaak om kunstenaars die -naast
ander werk of niet, met grafische vormgeving of ander design bezig zijn. Daar
hebben ze tenslotte ook doorgaans die, veelal Apple, computers voor.

Juist voor die andere kunstenaars zouden galeries een leuke rol kunnen
vervullen. Vandaar mijn stuk.

En wat dat geld verdienen betreft: het kan echt wel. 
Maar vraag blijft of dat altijd nodig is. Ook in het geval van de kunsten. Je
kunt het ook zien als promo. En als middel tot uitwisseling. Want gaat het
daar
niet om bij de beeldende kunst?

Persoonlijk houd ik het graag op 
No E-Commerce but E-Culture..
En gewoon genoeg geld om een beetje rond te komen ;-))

Vr. groet,

Marja
At 18:07 14-04-99 +0200, you wrote: 
>
> Beste Marja,
>  
> Een heel mooi verhaal zag ik in de newsgroup nl.announce, maar hoeveel
> kunstenaars of galleryhouders denk je in Internet te vinden? Trouwens, geld
> verdienen via Internet lukt toch niet...
>  
> NoPapers -> NoGalleries
>  
> Met vriendelijke groet,
>  
> Marten <mailto:coverack {AT} wxs.nl>coverack {AT} wxs.nl
> <http://home.wxs.nl/%7Ecoverack>http://home.wxs.nl/~coverack/ 
>  
>
>  


NoPapers, digitale uitgevers... virtualiter
Postbus 85333, 3508 AH  Utrecht
Email: info {AT} nopapers.nl
Fax:    030-2543424
Tel.:    030-2544519 (ma t/m vrij 10-16.00 uur)

<http://www.dan.nl/>De Agenda van Nederland
kopij per Email:  redactie {AT} dan.nl
andere zendingen: zie adressen NoPapers hierboven.
 
<http://nopapers.nl/nfl/>NoPapers Finance Liga 
E-Culture ..)  
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.