www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Kosova Refugee Radio
natasha gerson on Fri, 16 Apr 1999 18:45:20 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Kosova Refugee Radio


Zoals het er nu uitziet, zal nabij de havenstad DurrŽs in AlbaniŽ het
grootste vluchtelingen (tenten) kamp ooit voor onbepaalde tijd opvang moeten
leveren voor om en nabij de 200.000 mensen. Andere vluchtelingen blijven
verspreid onder kampen elders in AlbaniŽ, in MacedoniŽ, Montenegro, bij
families thuis of in kleinere getalen, over omringende en verder weg gelegen
landen. 
De lokale autoriteiten, de internationale gemeenschap onder leiding van de
UNHCR en hulporganisaties zullen deze bijna onvoorstelbaar grote 'camping'
en andere lokaties zoveel mogelijk moeten voorzien van drinkwater, voedsel,
kleding, verwarming en medische hulp. 
Een ander belangijke taak is het weer bij elkaar zien te brengen van
uiteengerukte families, vrienden, (dorps) gemeenschappen, het bestrijden van
(hopeloze) onzekerheid, schuldgevoel, trauma's, machteloosheid kortom,
geestelijke zorg en: het verschaffen van informatie.
Het Rode Kruis heeft hier grote ervaring mee. Een hindernis in dit geval is
dat er zoveel mensen met dezelfde (achter) naam onder de vluchtelingen zijn,
er grote groepen vluchtelingen hun papieren afgenomen is, zoveel mensen
getraumatiseerd rondlopen, geen enkel houvast hebben qua informatie.

Zou het niet een goed idee zijn om te proberen een Kosova Refugee Radio
proberen te realiseren? Dat zou natuurlijk gepaard moeten gaan met een
inzameling van radio's en radiootjes, maar die krijg je tegenwoordig al bij
een fles frisdrank. Ook heb ik gehoord over een 'opwindradio' die eigenlijk
voor dit soort dingen gemaakt is (mensen in lastige situaties en gebieden
radio te verschaffen).  
Ik stel me de mogelijkheden voor van een Landauer-achtig radiostation (Good
Morning Vietnam) waar verschillende mensen programma's brengen met
informatie over de oorlog en situatie in Kosovo, informatie over mensen per
dorp, stad of regio van herkomst (die-en-die zit daar en daar, zoekt etc.)
ontkenning of bekrachtiging van al-of-niet-spookgeruchten die de ronde doen,
een religieus programma of intermezzo's met oproep tot gebed 'de Minnaret'
zal ik maar zeggen, muziek, en ook heel belangrijk: Een kinderprogramma.
Tussen de vluchtelingen bevinden zich ten slotte muzikanten, journalisten,
leraren, doktoren, imams, technici en programmamakers....
Zo dicht mogelijk bij de Kosovaarse grens lijkt de beste optie...

Zijn er misschien meer dergelijke initiatieven? 
Wie heeft er verstand van (alternatief) radiomaken en radiotechniek en wil
hier zijn bijdrage aan leveren?   

Groet, Natasha Gerson

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.