www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: uitnodiging open dag over vluchtelingen
A.Falkenberg on Tue, 20 Apr 1999 11:27:53 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: uitnodiging open dag over vluchtelingenUitnodiging voor de publieksdag van = de internationale conferentie =91Refugees and the Transformation
of Societies: Loss and Recovery=92
zaterdag 24 april in Amsterdam,
Artis, Koningszaal
Plantage Middenlaan 41a
11.00-16.00 uur
zaal open vanaf 10.00, entree fl.5,-

De conferentie is een initiatief van het Nederlandse
=91Interdisciplinaire Netwerk voor Onderzoekers van
Vluchtelingenvraagstukken=92 en wordt georganiseerd door de
Universiteit van Amsterdam, AGIDS- InDRA*.
De conferentie is primair gericht op het verkrijgen van
inzicht in de transformatieve invloed van vluchtelingen op
samenlevingen en op de positieve bijdrage die vluchtelingen
zelf kunnen geven mits zij de kans daartoe krijgen.
Uitgenodigd zijn wetenschappers van verschillende
disciplines uit Zuid en Noord. De conferentie is
georganiseerd vanuit een kritisch, interdisciplinair
perspectief. De aanduiding =91vluchteling=92 reduceert mensen
tot =E9=E9n aspect van hun identiteit, en verhult dat
vluchtelingen net zozeer als andere mensen van elkaar
verschillen. Door een meer inclusieve benadering worden
vluchtelingen als medeburgers beschouwd, met alle
mogelijkheden van dien.
Door dit perspectief en door expertise uit heel
verschillende regio=92s bij elkaar te brengen wordt een poging
gedaan om de vluchtelingenproblematiek vanuit een nieuwe
optiek te zien. Hiermee kan de huidige beeldvorming en
beleidsbenadering worden verrijkt.De wetenschappelijke
inzichten zullen worden getoetst op hun relevantie voor het
Nederlandse en internationale vluchtelingenbeleid, en de
praktijk.
De conferentie bestaat uit een besloten wetenschappelijk
gedeelte van 21 t/m 23 April in Kontakt der Kontinenten
in Soesterberg en een aansluitende publieksdag op 24 April
in Amsterdam.

De publieksdag op 24april 1999 staat open voor beleidsmakers, politici,
vluchtelingen(-organisaties), media en alle andere
ge=EFnteresseerden. Sprekers zijn Francis Deng, Gaim Kibreab,
Aristide Zolberg, Debarati Guha-Sapir en Domenica Ghidei
Biidu. De resultaten van de besloten conferentie zullen
naar buiten worden gebracht en er zal tijd zijn om met
elkaar in discussie te gaan. De opening wordt verricht door
Ed van Thijn, dagvoorzitter is Philomena Essed. Voertaal is
Engels.

Met vriendelijke groeten,
Prof. dr. Joke Schrijvers
Conferentievoorzitter


Publieksdag van de conferentie
=91Refugees and the Transformation of Societies: Loss and
Recovery=92
24 April 1999
Amsterdam, Artis, Plantage Middenlaan 43, Koningszaal
11.00- 16.00 uur
Zaal open vanaf 10.00 uur
Entree Dfl 5,-
informatie bij AGIDS/ InDRA, Tel.: 020-5254063 of 020-
5257410


* AGIDS: Amsterdam Research Institute for Global Issues and
Development Studies
InDRA: International Development Research Associates

*Deze conferentie is mogelijk gemaakt door de Universiteit
van Amsterdam, met subsidies van het Fonds Universitaire
Ontwikkelingssamenwerking, het Directoraat Generaal
Internationale Samenwerking, het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, de Koninklijke Academie van
Wetenschappen, de Stichting Mensen in Nood het Ministerie
van Justitie - Directie Vreemdelingenbeleid.

-- * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder * toestemming. is een gesloten en gemodereerde mailinglist * over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de * tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact: * nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.