www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: nettime-nl: World Peace Prayers
Josselien Janssens on Tue, 20 Apr 1999 14:41:11 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: World Peace Prayers


Marie-Jose Klaver schreef:
> 
> At 01:33 20-04-99 +0200, Hans Rietveld wrote:
> >Lieve mensen,
> 
> >Omdat er veel Liefde nodig is:
> 
> En omdat bijgeloof helpt?
> 
> Marie-Jose
> 
> (sorry kon het niet laten)

Nee, Marie Jose, bijgeloof helpt inderdaad niet. Maar elkaar herinneren
aan datgene (naastenliefde, respect, God(in?), wat het dan ook mag zijn)
dat uitstijgt boven het egoistische materialisme waaruit oorlogen
voortkomen, hopelijk wel. Zolang mensen naast in iets geloven ook maar
zelfstandig hun hersens blijven gebruiken en daar elkaar ook aan
herinneren. 

Groetjes, 
Josselien


> --
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
> * toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
> * over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
> * tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
> * nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.