www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Peace prayerzzz
Josselien Janssens on Tue, 20 Apr 1999 17:32:20 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Peace prayerzzz


Uuuh....oei, dat bedoel ik dus, niet zo, Edwin, engeltje, waar ben je nu
mee bezig? 
;), JJJ


Marie-Jose Klaver schreef:
> 
> At 12:19 20-04-99 +0200, Edwin Schlichter wrote:
> >Marie, waar ben je nu mee bezig?
> >
> >>En omdat bijgeloof helpt?
> >
> >ik maak op dat de schat onder de tip van de sluier
> >die Hans Rietveld voor je oplicht over ongeŽxploreerde
> >ongekende mogelijkheden van het collectieve denken...,
> >door jouw nog niet op waarde kan worden ingeschat,
> >dat je 20ste eeuwse onwijsheden uitstoot,
> >en dat jouw ego zich momenteel volop van zichzelf aan het verlossen is?
> >(lees: aan het rijpen voor het positieve doendenken)
> >ga zo door lieve,
> >en blijf op je weg... naar onze horizon
> >
> >:-)  edwin
> 
> Volgens mij ben jij het spoor volkomen bijster, Edwin.
> 
> Marie-Jose
> --
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
> * toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
> * over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
> * tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
> * nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.