www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Piet Borst
natasha gerson on Mon, 26 Apr 1999 16:09:50 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Piet Borst


Beste Josselien
>Op zich een valide persoonlijke reaktie op het nogal overtrokken stuk van
Piet Borst, maar je moet wel weten wie en wat. Piet (niet Peter) Borst is
niet van de NRC, maar neerlands vooraanstaandste oncoloog.
Je kunt dus veel zeggen, maar niet dat hij niet weet waar hij het over heeft.
>groetjes, Natasha 
>
>

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.