www.nettime.org
Nettime mailing list archives

RE: nettime-nl: New Age op de middelbare school
Dasselaar, Arjan J.J. (EBI) on Mon, 26 Apr 1999 19:24:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: nettime-nl: New Age op de middelbare school


	>Niets enger dan mensen die een strijd aangaan met 'het gelijk' aan
hun >zijde..
	>
	>
	>Vr. groet,
	>
	>Marja

Wat dat betreft is het interessant om te kijken naar new age-clubs
enerzijds, en  organisaties als Skepsis anderzijds. Wel een vraagje: hoe kun
je in vredesnaam neutraal blijven in een discussie als deze? Elk standpunt,
ook een zogenaamd neutraal standpunt, is een positieafbakening. Zeggen dat
je voor alles openstaat, betekent dat je niet openstaat voor beperkte,
dogmatische visies, en is dus net zo goed uitsluiting. (Just my $0.02
semi-philosophical cents).

Arjan
==============================================
Arjan Dasselaar
Tel: 00-31-20-5159960. Fax: 00-31-20-5159900
http://www.elsevierweekblad.nl
	==============================================
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.