www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Aankondiging Wiretap 4.05
Boudewijn Ridder on Tue, 27 Apr 1999 15:07:03 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Aankondiging Wiretap 4.05


WIRETAP 5.04
Wearable Technologies

Datum: zondag 2 mei 1999
Aanvang: 14.00 uur (deur open 13.00 uur)
Plaats: V2_,Eendrachtsstr.10, Rotterdam
Toegang: fl. 7,50
Gasten: Derrick de Kerckhove, Monika Fleischmann, Wolfgang Strauss
Moderator: Christine de Baan
(Rotterdamse Kunststichting, beleidsmedewerker vormgeving, film, video, nieuwe media)


'In the electronic age we will wear all mankind as our skin.' (Marshall
McLuhan)

Het menselijk lichaam wordt in toenemende mate drager van technologie.
Nieuwe apparaten koppelen functies zoals communicatie,
informatievoorziening, bewaking van lichaamsfuncties en positiebepaling,
direct aan het lichaam. Dit programma presenteert een aantal nieuwe
Wearable Technology projecten en stelt vragen over de technische, ethische
en culturele implicaties.

Willen we overal en continu on-line zijn, en dat zonder die enorme vracht
aan apparatuur? Nooit meer alleen, altijd een connectie. Kunstenaars,
filmers, schrijvers, medici en andere wetenschappers zijn al decennia bezig
met de vraag: hoe kunnen we technologie draagbaar maken?
De ontwikkelaars van Wearable Technology beloven dat interactieve kleding
en draagbare apparaten met directe satelliet- verbinding de mogelijkheid
bieden om verlost te worden van toetsenbord en beeldscherm. Hoe dichter bij
het lichaam, hoe directer de communicatie. Zonder 'last' versmelten met de
techniek door middel van intelligente kleding, elektronische tasjes,
technologische implantaten of draagbare speeltjes die voor jou contact
zoeken met een lot- of lustgenoot.

Wearable Technology legt een koppeling tussen handelingen in de fysieke
werkelijkheid en de virtuele realiteit van het digitale domein. Het lichaam
functioneert hierbij als interface, het snijvlak waar materiŽle en virtuele
realiteit elkaar doordringen. De vraag is daarom niet alleen hoe deze
technologie onze waarneming en handelingen in de fysieke werkelijkheid gaat
beÔnvloeden, maar ook welke effecten Wearable Technology op het handelen in
de virtualiteit gaat hebben.


Derrick de Kerckhove: Worldwear
Kleding fungeert als een sociaal filter van de persoonlijke identiteit. In
het Worldwear project (ontwikkeld voor de Hannover EXPO 2000 onder leiding
van Derrick de Kerckhove) kunnen we kiezen om bepaalde beelden via onze
kleding 'uit te stralen'. De Worldwear kledinglijn fungeert als een
beeldscherm voor internet berichten en websites. 'Signalen van een
satelliet worden doorgegeven aan mijn 'gevoelige' kleding, het beeld van de
aarde zou kunnen worden geprojecteerd met een in real-time veranderend
perspectief, naar gelang mijn bewegingen in de ruimte. Of ze zouden de weg
kunnen laten zien die ik afleg naar mijn bestemming via GPS signalen.'
Derrick de Kerckhove is Professor Franse taal en Letterkunde en directeur
van het McLuhan Program in Culture and Technology aan de Universiteit van
Toronto.


Rob van Mechelen: de 'Implantable Loop Recorder'
Rob van Mechelen presenteert de werking van een nieuw apparaat dat
geÔmplanteerd wordt, de zogenaamde 'Implantable Loop Recorder' (ILR) bij
patiŽnten die lijden aan syncope.
Syncope is een plotseling optredende bewusteloosheid die tijdelijk van aard
is. In een poging om een diagnose van syncope te stellen op basis van een
geleidings- of ritmestoornis van het hart, werd afgelopen jaar deze
implanteerbare 1 kanaals ECG recorder geÔntroduceerd.
Rob van Mechelen is cardioloog aan het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam.


Monika Fleischmann en Wolfgang Strauss: MARS Bag
De MARS Bag is een handtas met een sensor voor elektro-magnetische velden.
MARS Bag herkent via deze sensor de bewegingen van het lichaam van de
drager en de mensen in de omgeving en reageert hierop met geluid. Het is
een draadloos, draagbaar apparaat, en wordt gevoed door een klein
zonnepaneel. MARS Bags functioneren als een draagbare mobiele interface
tussen meerder MARS Bags dragers. Zij moedigen communicatie aan door
bepaalde geluids-codes naar elkaar uit te zenden.
Monika Fleischmann is kunstenaar en onderzoeker. Ze is hoofd van de
computerkunst afdeling van de GMD, het Duitse onderzoekscentrum voor
informatietechnologie in Sankt Augustin.
Wolfgang Strauss is architect en gastdocent voor interactieve media.

De Wiretap serie wordt ondersteund door de Rotterdamse Kunststichting en
het Ministerie van OCenW. Met dank aan Olympus Optical (Europe).
V2_Organisatie wordt financieel ondersteund door Culturele Zaken van de
gemeente Rotterdam en het Ministerie van OCenW.

V2_Organisatie
Eendrachtsstraat 10
3012 XL Rotterdam
tel. +31-10-2067272
fax.+31-10-2067271
e-mail: v2 {AT} v2.nl
URL: http://www.v2.nl

-- * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder * toestemming. is een gesloten en gemodereerde mailinglist * over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de * tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact: * nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.