www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: 'Communicatie wordt verdachte bezigheid'
Marie-Jose Klaver on Tue, 27 Apr 1999 18:42:16 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: 'Communicatie wordt verdachte bezigheid'


Justitie wil Internettap

DIEMEN, 27 APRIL. Internetaanbieder XS4ALL moet morgen voor de rechtbank in
Amsterdam verschijnen omdat het weigert gehoor te geven aan een rechterlijk
bevel. Ongeveer anderhalf jaar geleden kreeg XS4ALL een vordering van het
openbaar ministerie in Utrecht om al het Internetverkeer af te tappen van een
abonnee die werd verdacht van het verspreiden van kinderporno. Het bedrijf
weigerde dit omdat er onvoldoende wettelijke grondslag zou zijn voor een
Internettap.

Maurice Wessling, public affairs officer van XS4ALL, ziet het proces met
vertrouwen tegemoet (,,dat winnen wij gewoon''), maar maakt zich zorgen over de
toegenomen mogelijkheden om digitale com[municatie af te tappen. Sinds begin
dit jaar bestaat de Telecommunicatiewet, die Internetaanbieders verplicht om op
verzoek van politie en justitie de communicatie van klanten op te vangen.

Providers en telecommaatschappijen moeten volgens de Telecommunicatiewet zelf
de technische voorzieningen treffen voor het aftappen en opslaan van de
gegegevens. Wessling, die namens XS4ALL deel uitmaakt van het overleg tussen de
overheid en de industrie over de uitvoering van de Telecommunicatiewet, vreest
dat Internetaanbieders op grond van de nieuwe wet steeds vaker te maken krijgen
met tapverzoeken van justitie. 


Wat is er veranderd door de Telecommunicatiewet?
,,In strikt juridische zin krijgen politie en justitie niet meer bevoegdheden
om te tappen. Maar dat is slechts schijn. Omdat de technische mogelijkheden
zijn vergroot, is er sprake van een enorme uitbreiding van de tapmogelijkheden.
,,Wat je nu ziet is dat er technische procedures worden bedacht om het
afluisteren van de hele telecommunicatiestructuur te verfijnen. Er wordt een
situatie gecreëerd waarin communiceren een verdachte bezigheid is. Ik denk
dat dat een hele slechte zaak is. Politie, justitie en inlichtingendiensten
willen 'real time' toegang tot alle communicatie op openbare netwerken.
Daaronder vallen Internet, telefoon, gsm, kabel, satellietverbindingen.''

Lees verder op: http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/1999/04/27/Vp/03.html

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.