www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: UNESCO Wereld Communicatie Dag op 3 mei.
Dominique van der Elst (by way of ReindeRRustema) on Wed, 28 Apr 1999 02:29:14 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: UNESCO Wereld Communicatie Dag op 3 mei.


UNESCO Wereld Communicatie Dag op 3 mei.

De derde mei is door de UNESCO uitgeroepen tot Wereld Communicatie Dag.
Met deze dag wil de UNESCO aandacht vragen voor het belang van de vrijheid
van informatie en de vele politieke en economische bedreinigen van deze
vrijheid.

Maandagmorgen 3 mei vindt in het Institute of Social Studies te Den Haag
een Ronde Tafelgesprek plaats over het Recht op Communicatie. Deze
bijeenkomst zal speciaal gericht zijn op de vraag hoe dit fundamentele
mensenrecht, dat vrijwel universeel wordt geschonden, effectiever beschermd
kan worden.

Deelnemers zijn vertegenwoordigers van mediaorganisaties en
burgerbewegingen. Sprekers zijn onder meer Pradip Thomas, directeur van de
World Association for Christian Communication (WACC), Robert Phillipson van
de universiteit van Roskilde, Pieter de Wit, directeur van de Organisatie
van Lokale Omroepen Nederland (OLON) en Cees Hamelink, hoogleraar
international communicatie aan de universiteit van Amsterdam.

Plaats: Institute of Social Studies, Kortenaerkade 12 in Den Haag.
Tijd:	 10.00- 12.00 uur
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.