www.nettime.org
Nettime mailing list archives

nettime-nl: Chaos ex Machina - over Felix Guattari
Andreas Broeckmann on Fri, 30 Apr 1999 11:52:08 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Chaos ex Machina - over Felix Guattari


Boekuitgave en Symposium over Félix Guattari
Centrum voor Filosofie en Kunst, Erasmus Universiteit Rotterdam
http://www.eur.nl/fw/cfk/


BOEKUITGAVE

Chaos ex Machina

Hoewel er wel Duitse en Engelse vertalingen voorhanden zijn, is het werk
van de Franse psychoanalyticus Félix Guattari (1930-1992) nog nooit in het
Nederlands vertaald noch intensief besproken. Chaos ex Machina is een
uitgave van het Centrum voor Filosofie Kunst van de Faculteit der
Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit waarin zijn werk voor het eerst in
het Nederlandse taalgebied wordt geïntroduceerd. Door een negental auteurs
- een jurist, media- en filmwetenschappers, een antropoloog, een historicus
en enkele filosofen - wordt Guattari's werk gepresenteerd en op zijn
actualiteitswaarde geschat. Zijn gedachtegoed wordt bovendien op zijn
wetenschappelijke merites beoordeeld en als invalshoek gebruikt om
hedendaagse problemen - o.a. het asielbeleid, werkloosheid, preventief in
hechtenis nemen, positie van minderheden - te analyseren. Daarnaast wordt
gepoogd het verband tussen literatuur, film en nieuwe media en hedendaagse
subjectiveringsprocessen in kaart te brengen. Uit de bespreking blijkt dat
Guattari in zijn in een diversiteit van praktijken verankerde werk een
radicale cultuur- en maatschappijkritiek heeft ontwikkeld, waarin
kleinschalig politiek handelen centraal staat. Politieke daadkracht,
ethische betrokkenheid, esthetische gevoeligheid en filosofische reflectie
vormen de uitgangspunten van een denken dat het ecologisch denken met een
mentale en sociale dimensie aanvult.

kijk op http://www.eur.nl/fw/cfk/ voor agenda, legenda, en inhoudsopgave.

Chaos ex Machina is te kopen in goede boekwinkels in Nederland (zie lijst
op de website) en kan worden besteld bij de Faculteit der Wijsbegeerte van
de Erasmus Universiteit voor f 30,- (plus f 5,- verzendkosten). (U kunt
bestellen via e-mail by mailto:cfk {AT} fwb.eur.nl)


SYMPOSIUM

19 juni 1999

Denkbeelden van Minderheden. Van minderheid naar veelvoud.
drie exploratieve debatten met betrekking tot het werk van Felix Guattari:
Debat 1 Filosofie
Debat 2: Politiek
Debat 3: Kunst


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner {AT} dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.