www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] muzeul de arta contemporana
Vlad Nanca on Sun, 2 Dec 2001 18:39:04 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] muzeul de arta contemporana


Text sustras din situl Guvernului Romaniei
http://www.guv.ro/presa/comunicate/200105/com-010524-sedguv6.htm

ªEDIÑA DE GUVERN - 24 MAI 2001
[...]

3. Hotarire privind infiintarea Muzeului National de Arta Contemporana al
Romaniei

Guvernul a aprobat infiintarea Muzeului National de Arta Contemporana al
Romaniei, institutie publica de cultura cu personalitate juridica, in
subordinea Ministerului Culturii si Cultelor. Sediul Muzeului este in
corpul E4 din imobilul „Palatul Parlamentului”, Bucuresti, fiind preluat
de la Camera Deputatilor.
Predarea – preluarea spatiilor se va face in termen de 30 de zile de la
data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pe baza de protocol de
predare – primire incheiat intre partile interesate, la valoarea de
inventar de la data transmiterii. 
Regulamentul de organizare si functionare, precum si organigrama Muzeului
National de Arta Contemporana al Romaniei se aproba prin ordin al
ministrului culturii si cultelor in termen de 60 de zile de la intrarea in
vigoare a prezentei hotarari.
Managementul acestui muzeu are in vedere:
- imbogatirea patrimoniului, ralierea permanenta la noile tendinte si
curente ce apar in evolutia artelor vizuale contemporane
- diversificarea activitatilor pedagogice specifice, atragerea sponsorilor
si donatorilor
- inducerea unui curent de opinie favorabil institutiei muzeale,
promovarea unor noi comportamente estetice. 
Colectia de arta contemporana se va constitui din lucrari ale artistilor
romani si din lucrari semnate de artisti straini, patrimoniul sau urmand a
se completa cu sprijinul unor fundatii din strainatate, al mecenatului din
Romania si din afara tarii. 
Pentru finalizarea investitiei la spatiile respective, cheltuielile ce
urmeaza a fi efectuate in exercitiul financiar 2001 vor fi suportate din
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului. 

=====
***new address***new telephone number***

Vlad NANCA,
Plaza Latre no 6, 2º Dcha
E- 22002 Huesca
Tel 0034 658 660079

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Everything you'll ever need on one web page from News and Sport to Email and Music Charts
http://uk.my.yahoo.com
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/