www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Rezidente artisti
uniter on Tue, 11 Dec 2001 17:06:04 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Rezidente artisti


 

UNIUNEA TEATRALă DIN ROMÂNIA

INSTITUŢIE DE UTILITATE  PUBLICĂ                                                                                 _________

Str. George Enescu 2-4, 70141 Bucureşti 22, Tel. 315.36.36, 313.42.78, 311.32.14,  Fax 312.09.13

Cod fiscal: 4659323

E-mail: uniter {AT} fx.ro, www.uniter.ro

B.C.R. Sector 1 - Cont în lei: 2511.1-495.1/ROL; Cont în valută: 2511.1-495.10/USD

BRD Victoria - Cont în lei: 25110.099.655.10.528

 

 

 

 

 

 

 

Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a publicita în spaţiul destinat activităţilor culturale, programul european de mobilitate pentru tineri artişti – map -  în speranţa că şi de această dată vom oferi împreună o şansă tinerilor creatori români, prin participarea în cadrul reţelei Pepiniere Europene pentru Tineri Artişti.

Confirmarea acestui program a venit cu întârziere şi ca de obicei  apelăm la sprijinul dumneavoastră pentru publicitarea lui, sprijin care şi de această dată este esenţial.

 

 

 

 

                                    Comunicat de presă

 

 

 

În periada 8 – 10 decembrie a.c., a avut loc la sediul Asociaţiei Pepiniere Europene pentru Tineri Artişti cu sediul în Paris , lansarea programului european  map – Mobilitatea artiştilor în programe culturale, program finanţat de Culture 2000.

 

Acest program este destinat participării tinerilor artişti în rezidenţe de creaţie, participare care este validată de un juriu internaţional şi care se bazează pe un program cultural  prezentat în cadrul unui dosar de candidatură care va fi depus  de către  tinerii creatori interesaţi de a participa în rezidenţe în altă ţară decât ţara lor de origine.

 

În cadrul acestui program,  UNITER deţine rolul de Corespondent Naţional încă din 1996, iar partenerii naţionali ai proiectului sunt: Centrul de proiecte culturale – ARCUB, Centrul Cultural Mogoşoaia şi Fundaţia Meta.

 

Scurtă prezentare a procedurii de candidatură în cadrul programului de mobilitate  - map - .

 

Programul de mobilitate map, propune 44 de rezidenţe pluridisciplinare repartizate în 16 ţări pentru 59 de artişti cu vârste cuprinse între 20 şi 35 ani.

 

 

-         pentru detalii consultaţi pe site internet al PEJA www.art4eu.net în partea rezervată programului map, unde veţi găsi lista celor 44 locuri de creaţie care vor primi artişti în rezidenţe între luna aprilie 2002 şi martie 2003.

-         În partea de rezidenţe veţi găsi legătura cu fiecare rezidenţă care v-ar putea interesa, respectiv o scurtă prezentare a rezidenţei, o detaliere a programului artistic al structurii care o organizează, mijloacele materiale şi umane disponibile în cadrul structurii, detalii despre comunitatea artistică, o descriere a spaţiului de lucru şi în anumite cazuri o legătură cu site internet a structurii

-         În partea de inscriere sunt explicate modalităţile de participare la acest concurs

-         Dosarul care trebuie completat se compune din:

§         Fişa de înscriere

§         Curiculum vitae

§         Anexe( limitate ca număr şi dimensiuni)

o       Imagini ( copii, fotografii, diapozitive, desene, planuri, etc

o       Casete video

o       Casete audio sau CD

o       Catalog, partituri, publicaţii

o       Site internet inregistrat pe un CD rom şi adresa

                             - Dosarul complet se va trimite până pe data de 11 ianurie 2002 la corespondentul naţional ( UNITER – Aura Corbeanu, Bucureşti, Str.G.Enescu 2-4, cod 70141)

-         Nu puteţi aplica decât pentru o singură rezidenţă. Această rezidenţă nu trebuie să fie din România.

 

 

 

 

 

                                                                                    UNITER

 

                              

----- Original Message -----
From: Irina Cios
To: NEWS
Sent: Tuesday, November 27, 2001 6:26 PM
Subject: [Nettime-ro] Autoportret Waldemar Mattis-Teutsch

CENTRUL INTERNAŢIONAL PENTRU ARTĂ CONTEMPORANĂ, BUCUREŞTI

vă invită joi 29 Noiembrie a.c., orele 18:00 la prezentarea

AUTOPORTRET

WALDEMAR MATTIS-TEUTSCH

www.holonet.khm.de/mt

Prezentarea va fi ilustrata de proiectii ale hologramelor

Prezentarea va avea loc in GALERIA S.P.A.C.E. - CIAC Bucureşti, Str. Şelari nr. 9-11 Sectorul 3,
accesul din Intrarea Soarelui 1, t/f 313.5110, 313.5111

###