www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Comunicat de presa - Fundatia CONCEPT sustine un nou rol al
Desk on Mon, 18 Mar 2002 12:31:04 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Comunicat de presa - Fundatia CONCEPT sustine un nou rol al bibliotecilor publice


Ministerul Culturii		Fundatia CONCEPT		Uniunea
Europeana - Initiativa Europeana pentru Democratie si Drepturile Omului


Comunicat de presa

Bucuresti, 18.03.2002

Fundatia CONCEPT sustine un nou rol al bibliotecilor publice

Fundatia CONCEPT anunta desfasurarea proiectului Informatie si interactiune
pentru promovarea drepturilor omului. Proiectul promoveaza un nou rol al
bibliotecilor publice, acela de centre de educatie permanenta. Scopul
proiectului este constientizarea drepturilor omului la nivelul comunitatilor
locale. Proiectul, implementat de catre Fundatia CONCEPT, este cofinantat de
Uniunea Europeana, prin programul Initiativa Europeana pentru Democratie si
Drepturile Omului si Ministerul Culturii si Cultelor. 

Obiectivele proiectului sunt: 
	*	diseminarea informatiei legate de protectia drepturilor
omului si stimularea interesului comunitatilor locale pentru cunoasterea
acestor drepturi si a subiectelor conexe;
	*	cresterea gradului de cunoastere a drepturilor omului, prin
constituirea unei surse gratuite de informare si documentare, concomitent cu
alocarea unui spatiu de libera exprimare si schimb de idei, prin intermediul
site-ului Focus - Drepturile Omului;
	*	asigurarea unui flux continuu si consistent de informatii Ón
ceea ce priveste protectia drepturilor omului, asa cum apare ea reflectata
Ón actele si documentele oficiale ale institutiilor europene si Ón presa
europeana;
	*	dezvoltarea Ón Bucuresti, Brasov, Braila, Cluj-Napoca,
Constanta, Galati, Iasi, Oradea, Piatra Neamt si Sibiu a unor centre de
educatie permanenta pentru facilitarea accesului la informatiile referitoare
la drepturile omului.

"Noua functie a bibliotecilor publice promovata de acest proiect - aceea de
centre de educatie permanenta - va contribui major la modernizarea
produselor si serviciilor oferite, la mai buna lor integrare Ón spatiul
comunitatii servite, ca si la cresterea semnificativa a componentei
formativ-educative a misiunii lor sociale. Extinderea acestei noi functii la
nivelul celorlalte mari biblioteci publice va contribui la afirmarea
acestora ca veritabil factor al schimbarii." a declarat doamna Victoria
Stoian, Director al Directiei Biblioteci, Cultura Scrisa din Ministerul
Culturii si Cultelor. 

Partenerii din cadrul acestui proiect sunt: Ministerul Culturii si Cultelor;
Asociatia Editorilor de Presa
On-Line; Biblioteca Municipala Mihail Sadoveanu Bucuresti; Biblioteca
Judeteana George Baritiu Brasov; Biblioteca Judeteana Panait Istrati Braila;
Biblioteca Judeteana Octavian Goga Cluj-Napoca; Biblioteca Judeteana
Constanta; Biblioteca Judeteana V.A. Urechia Galati; Biblioteca Judeteana
Gh. Asachi Iasi; Biblioteca Judeteana Gh. Sincai Oradea; Biblioteca
Judeteana G.T. Kirileanu Piatra-Neamt; Biblioteca Judeteana Astra Sibiu.

Persoana de contact din Fundatia CONCEPT: Oana Mateescu,  Str. Pictor
Constantin Stahi  Nr.14, Sector 1, Bucuresti, Tel 01-313 78 72 / 311 12 52,
Fax 01-311 12 53, e-mail info {AT} concept.osf.ro, web page www.concept.ro.

_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/