www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Istoria Filmului Elvetian - program luna aprilie
Pro Helvetia Bukarest on Mon, 1 Apr 2002 22:33:06 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Istoria Filmului Elvetian - program luna aprilie


Retrospectiva "ISTORIA FILMULUI ELVE|IAN"

Organizatori: – Serviciul Cinema al Funda\iei PRO HELVETIA din Zürich ]i

Arhiva Na\ional` de Filme – Cinemateca Roman`

Perioada de desf`]urare: octombrie 2001 – aprilie 2002

Locul desf`]ur`rii: Cinemateca Rom {AT} n` (Str. Eforie 2)

            Retrospectiva se termina in luna aprilie cu urm`toarele filme:

  • 01.04. (18.30) – 02.04. (16.30) P`durarul negru / Der schwarze Tanner

        (Regia: Xavier Koller, 1985)

  • 08.04. (18.30) – 09.04. (16.30) Ai grij` de dreapta / Soigne ta droite

        (Regia: Jean-Luc Godard, 1987)

  • 15.04. (18.30) – 16.04. (16.30) Meridionala / La méridienne

        (Regia: Jean-Francoise Amiguet, 1988)

  • 22.04. (18.30) – 23.04. (16.30) Cronic` \`r`neasc` [n Gruyère / Chronique paysanne en Gruyère

        (Regia: Jacqueline Veuve, 1991)

  • 29.04.2002 (18.30) - 30.04.2002 (16.30) Congresul pinguinilor / Der Kongress der Pinguine

        (Regia: Hans-Ulrich Schlumpf, 1993)

Pentru informa\ii suplimentare:

Carmen Vioreanu / PRO HELVETIA Bucure]ti, Str. Pitar Mos 10/1, 70 152 Bucure]ti 1, Tel. 212 49 79, Fax: 201 71 79, E-mail: phbuc {AT} dnt.ro