www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] concurs CMYK
Adina Dragu on Thu, 5 Jun 2003 15:56:33 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] concurs CMYK


Invitaţie – concurs

Biletul CMYKTichetul CMYK are o poveste: el poate fi găsit Ón cele
mai neaşteptate situaţii. Aşteptăm şi
de la tine o propunere grafică pentru copertă
şi header, pe care ne-o poţi trimite pe adresa
redacţiei, Ón format electronic sau fotografie. Cele mai
bune lucrări vor fi promovate Ón revistă, iar la
Ónceputul anului viitor ele vor fi reunite Óntr-o
expoziţie la galeria Atelier 2META. Succes!Adina Dragu

Secretar de redactie 
CMYK


----

Home, no matter how far...
http://www.home.ro
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/