www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Centrul National de Cultura al Romilor
Cosmin Manolescu on Fri, 11 Jul 2003 16:03:36 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Centrul National de Cultura al Romilor


GUVERNUL ROMÂNIEI
PURTATORUL DE CUVÂNT AL GUVERNULUI
Data: 10 iulie 2003

SEDINTA DE GUVERN
COMUNICAT DE PRESA II

1. Hotarâre privind înfiintarea Centrului National de Cultura al Romilor

Executivul a aprobat înfiintarea Centrului National de Cultura al Romilor, institutie publica cu personalitate juridica, aflata în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor. Centrul are ca obiectiv promovarea culturii si traditiilor romilor, astfel încât acestea sa fie puse în valoare si sa contribuie la întregirea patrimoniului cultural-artistic al României. Înfiintarea acestei institutii este una din actiunile prioritare cuprinse în planul de actiune "Romii  2002 - Împreuna pentru Europa", elaborat de Ministerul Culturii si Cultelor. Cheltuielile curente si de capital ale Centrului se finanteaza din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat. Veniturile proprii necesare realizarii activitatilor specifice se pot realiza din:
* Organizarea si participarea în colaborare cu alte institutii la realizarea manifestarilor cultural artistice
* Vânzarea biletelor de intrare la spectacole
* Vânzarea programelor de spectacol
* Prestarea unor servicii culturale
* Valorificarea drepturilor de autor în raport cu alte persoane fizice sau juridice, române sau straine
* Alte activitati specifice realizate conform atributiilor sale legale În vederea finantarii cheltuielilor curente si de capital ale Centrului, în anul 2003 se suplimenteaza cu suma de 10 miliarde de lei bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. Totodata, a fost aprobata  trecerea unui imobil compus din constructie si teren aferent, din proprietatea privata a statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor "Româniafilm", în proprietatea publica a statului si în administrarea Centrului National de Cultura al Romilor. Regulamentul de organizare si functionare, precum si organigrama Centrului se aproba prin ordin al ministrului Culturii si Cultelor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.
 

---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.498 / Virus Database: 297 - Release Date: 7/8/03
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/