www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] "e(x)tindere" - proiect la Chisinau
vladimir bulat on Sat, 9 Oct 2004 09:26:50 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] "e(x)tindere" - proiect la ChisinauE(X)TINDERE

Asociația Tinerilor Plasticieni din Moldova Oberliht
invită tinerii artiști plastici să ia parte 
la proiectul de fotografie ?e(X)tindere?.

Permanențele care se fixează cu destulă 
dificultate, dar ancorîndu-se treptat în felul nostru de a 
fi modelează după sine totul ce speră la 
stabilitate și perpetuare, ne par deseori ca 
niște indicatori ai organizării interioare, al 
ordinii. Și totuși nu putem să nu admitem 
că permanențele sunt statice, ele tind să 
devină dogme, și relația cu asemenea 
adevăruri determinate e în cel mai bun caz de 
asociere, dacă nu de simplă acomodare 
(obișnuință). De aceea anularea, fie 
și temporară, a unei asemenea permanențe 
este o condiție absolut necesară regăsirii 
de sine, ca replică conformării la care suntem 
supuși zilnic, conformare ce ne 
depășește, ne uniformizează, ne 
suprimă identitatea. 
Ce este altceva decât o ?e(X)tindere? ? = anularea 
permanenței, adică o mișcare 
interioară spre exterior, o depășire de 
cadru. Abordarea necunoscutei X se impune de fiecare 
dată, cu atît mai mult, în contextul unei 
societăți inerte și conformiste cum este 
cea moldovenească, mișcarea este unica 
soluție viabilă a regăsirii de sine. 
Însă schimbarea permanenței presupune o 
firavă asimetrie. Dezechilibrul vine să ne 
suscite la maxim umanul latent, el ne obligă la 
mobilizare, la atenție, la contemplație, el 
îngăduie timpului nostru să nu mai 
corespundă temporalității.
Tema proiectului își propune să surprindă 
mișcarea (deplasare, mutare, schimbare, pornire, 
clătinare, înaintare, frecventare, mobilitate, 
desfășurare, viteză, activitate, 
faptă, plimbare, animație, forfotă, 
circulație, grupare, revoluție, transfrormare 
etc.) interioară, exterioară drept un fenomen 
aparte și, totodată, a individului în parte 
(acțiunea de a (se) mișca și rezultatul 
ei), dar și să ofere o imagine asupra 
mișcării ca pe o acțiune de grup, curent de 
gândire a existenței sau de concepere a artei care 
antrenează un mare număr de persoane.

Prin intermediul proiectului ?e(X)tindere? ATP Oberliht 
urmărește să ofere tinerilor artiști 
plastici din Moldova posibilitatea de a-și 
materializa ideile probînd o altă tehnică cum 
este fotografia. Totodată, prin ?e(X)tindere?, dorim 
să contribuim la crearea unui mediu favorabil 
promovării unei noi culturi ai tinerilor ? factor 
determinant în conturarea unei personalități 
creatoare contemporane.

Doritorii să participe la proiectul de fotografie 
?e(X)tindere? sunt rugați să expedieze pînă 
pe data de 22 octombrie proiectele sale (200 ? 300 
cuvinte) cu descrierea a ceea ce doriți să 
realizați, curriculum vitae, precum și datele de 
contact ale d-stră la următoarele adrese e-mail:

andreigamarti {AT} hotmail.com 
vulpe_iana {AT} fromru.com 
us_v {AT} hotmail.com 

sau prin poșta ordinară la adresa:
str. Crîngului 12, ap. 16, Chișinău 2024, 
Republica Moldova

telefoanele de contact:
439080, 069154851 ? Andrei GAMARȚI
473036, 079433699 ? Iana VULPE

mai multe detalii aflați la: 
http://www.oberliht.org.md 

La decizia juriului vor fi selectate cele mai bune 15 
proiecte, autorii cărora vor primi cîte o 
peliculă foto cu ajutorul căreia vor urma 
să-și realizeze proiectul. Cele mai bune 3 ? 4 
fotografii vor fi expuse în incinta Salonului EuroFotoArt 
(Casa Presei, str. Pușkin 22). Vernisajul 
expoziției ?e(X)tindere? va avea loc în cadrul 
Săptămînii Tineretului, între 7 ? 14 noiembrie 
2004.

Proiectul este susținut financiar de către 
Departamentul Tineret și Sport al Republicii Moldova.

Moldova Young Artists Association OBERLIHT
http://www.oberliht.org.md
e-mail: oberliht {AT} org.md
tel: + (373 22) 735369
contact person: Vladimir US
   ---------------------------------
Noile abonamente Astral OnLine
256 kbps ; 12 USD/luna
http://www.astral.ro

_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/