www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Despre Fahrenheit 9/11, pe larg
vladimir bulat on Tue, 9 Nov 2004 13:52:50 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Despre Fahrenheit 9/11, pe larg

Colegi,

filmul documentar a lui Moore a reusit sa incite spiritul critic la
intelectualii nostri, iar acest lucru se poate urmari pe:  


http://agenda.liternet.ro/cronici.php?cron=fahrenheit9_11


recomand cu caldura citirea atenta a "scrisorilor deschise" intre Bogdan
Ghiu si a.l.s. din aceste ultime zile...

ochiul de veghe,

vladimir
 ---------------------------------
Noile abonamente Astral OnLine
256 kbps ; 12 USD/luna
http://www.astral.ro

_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/