www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Procesul Comunismului
vladimir bulat on Mon, 29 Nov 2004 20:03:14 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Procesul Comunismului



 


     Dragi colegi,

pentru ca sunt printre cei care cred cu TARIE ca sistemul comunist nu a
sucombat in Romania, si ca efectele lui se resimt, pregnant, in structurile
statului, dar si in constiinta si comportamentele oamenilor, va propun sa
tratati cu maxima seriozitate lansarea unui nou site pe aceasta tema, SI
POATE LEGAM CHIAR UN DIALOG:

www.ProcesulComunismului.com

Iata citeva secvente din pagina de prezentare:))))



Procesul comunismului 

  Acest "spațiu Internet" (www.ProcesulComunismului.com) va fi dedicat
unui proces public, intentat celor care au adoptat comunismul, complotînd
contra intereselor României (1917-1944), l-au instalat prin teroare și
genocid (1944-1964), l-au organizat ca pe un lagăr de exploatare,
exterminare și alienare (1964-1989) și l-au convertit în final într-un
capitalism distructiv, pentru a valorifica prada și a evita judecata
(1989-2004-?). 
  Pînă va fi găsit un termen mai potrivit, putem numi acest îndelungat
"politicid", ale carui faze formează un tot unitar - "comunismul românesc".
Putem numi gruparea care l-a comis - "Oligarhia (Nomenclatura, Puterea,
Rețeaua, Mafia, Căpușa) Comunistă". Putem desemna demersul civic reparator
prin "Procesul Comunismului". Suntem însa conștienți că aceste sintagme,
atacate continuu de propaganda Mafiei, pot produce confuzii, divergențe,
diversiuni și confiscări. Noi nu dorim să facem un proces politic al
foștilor membri P.C.R., pe care îi considerăm mai curînd victimele unui
proces de compromitere în lanț. 
  Nu negăm interesul analizelor principiilor comuniste de organizare a
societății și strategiilor recomandate de mentorii marxism-leninismului
(aplicate "creator" de comuniștii români). Suntem de acord că pot fi găsite
explicații privind nocivitatea experimentului din Romania și la acest
nivel, teoretic. Dar nu aceasta este preocuparea principală a acestui
spațiu.
  Noi vrem să radiografiem o crimă concretă, nu să folosim suferințele
poporului român drept capital în disputele propagandistice dintre
doctrinarii "de stînga" și "de dreapta", de aiurea. Ne interesează, cît mai
concret, cine au fost cei exterminați, întemnințati, schinjuiți, deportați,
deposedați, mințiți, folosiți ca sclavi, dezumanizați, compromiși moral,
alungați din țara lor- și cine a organizat această monumentală crimă
împotriva poporului român. 

  Lipsa unui "Nurenberg" care să judece la scară internațională crimele
comunismului din Europa de Est, imposibilitatea organizării Procesului
într-o Românie aflată încă sub controlul vinovaților- reclamă o intervenție
reparatorie. 
  Cum sa judeci o grupare criminală care controlează puterea - direct sau
prin complici - în statul care i-a căzut victimă? Ce să faci dacă nu dispui
înca de... dreptatea învingătorului? În aceste condiții, nu se poate
organiza un Proces normal, în care acuzații să fie audiați de judecatori
imparțiali, dispunînd de legi pertinente. 
  Nu putem însă să ne resemnăm pe poziții neputinciose, fără a ne prăbuși
moral. Situațiile inadmisibile trebuie denunțate și înfruntate, chiar dacă
nu dispui de mijloacele de a le rezolva. Datoria de a obține cele mai bune
rezultate în condițiile date, te obligă la creativitate. De aceea, noi nu
vom șovăi în a urca scara: mărturii, pledoarii, dezbateri, soluții, actiuni
reparatorii. 

  Nu pretindem că încercarea noastră e mai legitimă ca altele și nu
aspirăm ca Procesul Comunismului să fie concentrat aici. Dimpotrivă,
respingem monopolizarea temei, salutăm orice efort făcut în aceeași
direcție (același spirit), dorim să sprijinim o activitate larg
distribuită, bogată în conținut și formă. 
  Vom fi un spațiu de informare, reflecție și acțiune și un instrument de
promovare (un "portal") a inițiativelor (eforturilor, proiectelor)
similare, cu care dorim să ne sincronizăm. 

  Micul bulgăre informațional, lansat la 2 noiembrie 2004, va evolua
continuu, încercînd să contribuie la o avalanșă care să măture resturile
unui trecut care nu vrea să treacă, sau nu este lăsat să treacă... 


 



---------------------------------
Noile abonamente Astral OnLine
256 kbps ; 12 USD/luna
http://www.astral.ro





_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/