www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-ro] anunt festival "Utopii contemporane"
Mirela Dauceanu on Tue, 24 May 2005 13:03:13 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-ro] anunt festival "Utopii contemporane"
www.festutopia.home.ro 

 

Festivalul UTOPII CONTEMPORANE

 

1.   Caracter: Festival de proiecte

2.   Coordonate temporale – Festivalul se va desf#259;#351;ura în perioada 14-30 octombrie 2005.

3.   Proiectul se adreseaz#259; studen#355;ilor #351;i arti#351;tilor în toate domeniile artelor, teoreticieni #351;i speciali#351;ti media, arhitec#355;i/urbani#351;ti, tineri activi în toate domeniile #351;tiin#355;elor sociale, umaniste #351;i #351;tiin#355;elor exacte precum #351;i oric#259;rui practician interesat de contextul social #351;i calitatea vie#355;ii contemporane.

4.   Condi#355;ii de participare în competi#355;ie: nu exista limita de varsta!

5.   Loca#355;ie: 

Galeria Mansarda – Facultatea de Arte, Universitatea de Vest Timi#351;oara,

Unagaleria – Universitatea Na#355;ional#259; de Arte Bucure#351;ti

Spa#355;ii conexe #351;i alternative din Timi#351;oara #351;i Bucure#351;ti

6.   Data limit#259; de primire a proiectelor: 15 iulie 2005

7.   Proiectele înscrise în concurs vor trebui s#259; con#355;in#259;

Un enun#355; al conceptului

O precizare a mobilului /sectorul vizat

Desf#259;#351;urarea în schi#355;e, imagini, machete, desf#259;#351;ur#259;ri de structuri proiective, scenarii (de proiect), etc. /orice form#259; de expresie artistic#259;, teoretic#259; #351;i/sau #351;tiin#355;ific#259;.

Curriculum vitae (inclusiv coordonate de contact /tel.,adres#259; e-mail)

8.   Proiectele înscrise în concurs, vor fi jurizate de o comisie de selec#355;ie, în perioada 15-30 iulie a.c. 

9.   Proiectele selectate vor face obiectul unui catalog al evenimentului, ce va fi lansat cu ocazia deschiderii Festivalului Utopii Contemporane în data de 12 octombrie, simultan în Timi#351;oara #351;i Bucure#351;ti. În perioada festivalului, vor avea loc mai multe evenimente cu caracter cultural #351;i/sau #351;tiin#355;ific (expozi#355;ii, ac#355;iuni artistice, discu#355;ii, seminarii, etc.).

10. Conceptul festivalului de proiecte:

Edi#355;ia 2005 - ECOLOGISMUL ETIC

Proiectul – Virtualitate #351;i pragmatism. Termeni cheie: 


·     Protec#355;ie pentru întreaga realitate

·     Responsabilizare

·     Limite interioare opuse modelelor represive

·     Deschiderea nelimitat#259; a utopiei.

·     Limite interioare #351;i fundamentul etic.

·     Consumism, produc#355;ie #351;i iresponsabilitate. Ecologismul supravie#355;uirii. Ecologismul dorin#355;ei.

·     Analiza con#351;tiin#355;ei iresponsabile.

·     Arta, #351;tiin#355;a #351;i abdicarea de la responsabilitate. Ecologismul asumat.

·     Prospec#355;iune, retrospec#355;ie #351;i valoare. O lume care se cere protejat#259;.

·     Natura care dispare, triumful asupra naturii “ostile”. Ecologismul naturii.

·     Societatea #351;i grupurile limit#259;, marginalii #351;i nevoia de protec#355;ie, performerii #351;i nevoia de protec#355;ie. Ecologism social.

·     Culturi în primejdie #351;i nevoia lor de protec#355;ie. Ecologism cultural

·     Reevaluarea responsabilit#259;#355;ii unipersonale, de grup #351;i comunitate.

·     Arta ca expresie public#259;. Expresia public#259; #351;i cenzura. Riscurile cenzurii ca presiune exterioar#259;.

·     Arta #351;i construc#355;ia unui sistem de valori. Epuizarea mesajului subminativ tradi#355;ional. Ecologism valoric.

·     #350;tiin#355;a #351;i responsabilitatea uman#259;. Ecologismul prospec#355;iunii. 

·     Ecologism etic. Nucleul tuturor direc#355;iilor.

 

În concurs: LOGO + AFI#350; FESTIVAL


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/